Fiskere får ikke større tobis-kvoter

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen skyder forhåbningerne om større kvoter til tobis-fiskere ned.

I et opslag på sin Facebook-profil giver Esben Lunde Larsen dårligt nyt til tobis-fiskere. 

Fredag den 6. maj sluttede det såkaldte realtidsmoniteringsfiskeri, der skal fastsætte nye kvoter for tobis-fiskeri - den såkaldte TAC-kvote - i et område i Nordsøen.

Fiskeriet begyndte i midten af april, og allerede halvvejs inde i fiskeriet konkluderede DTU Aqua, at det ikke så lovende ud med større kvoter. Det skriver Fiskeri Tidene. 

Det var netop DTU Aquas midtvejsrepport, som miljø- og fødevareministeren den 30. april tog udgangspunkt i, da han lavede sit opslag på Facebook:

Realmoniteringsfiskeriet viste ellers rekordhøje fangster af tobis. Problemet var bare, at det var de to-årige tobis, der gik i nettet og ikke de et-årige, der er udgangspunktet for den nye kvotefastsættelse.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.