Fejl i alle prøver fra danske søer og vandløb i 15 måneder

Forældet metode betyder, at alle resultater af fosfor- og kvælstofprøver siden starten af 2016 er forkerte.

Foto: Colourbox

Miljøstyrelsen har fået et alvorligt problem at tage hånd om: Der er fejl i alle analyseresultaterne af indholdet af kvælstof og fosfor i vandprøver fra alle danske vandløb og søer foretaget i hele 2016 og frem til april 2017.
    
Det skriver Ingeniøren.
    
De ubrugelige resultater skyldes, at prøverne er blevet analyseret med en forældet metode hos laboratoriet ALS Danmark i Humlebæk.
    
Virksomheden overtog opgaven i januar sidste år. Her opdagede man ikke, at man analyserede vandet forkert.
    
Fejlen blev opdaget af Miljøstyrelsen i foråret i år ved en gennemgang af metoder og analyseresultater.
    
- Det er helt forfærdeligt. Der er sket en manuel fejl her hos os, siger direktør Camilla Højsted fra ALS Danmark til Ingeniøren.
    
Vandanalyserne bliver normalt sendt til forskningsinstitutioner, der anvender prøveresultaterne i en årlig rapport om udledning af næringsstoffer.
    
I et kortfattet bilag til Folketingets miljø- og fødevareudvalg oplyser ministeren og Miljøstyrelsen dog, at de fejlagtige prøveresultater er blevet fjernet.
    
Og eftersom rapporten om den årlige udledning normalt først foreligger sidst på året det efterfølgende år, har de ikke medvirket til at give et forkert billede af vandkvaliteten.
    
Men Miljøstyrelsen og forskningsinstitutionerne er ved at vurdere, hvad det betyder for den årlige afrapportering, at der mangler vandprøver fra søer og vandløb.
    
Man vil også se på, om det er muligt at foretage korrigerende tiltag.
    
Fejlen hos ALS Danmark opstod, fordi laboratoriet tidligere har løst samme opgave for Miljøstyrelsen. Dengang anvendte man den nu forældede metode.
    
Virksomheden har nu ændret metoden, men da vandprøver kun gemmes i to måneder, kan man ikke analysere prøverne på ny.
    
Det er endnu ikke afklaret, hvad fejlen kommer til at betyde for ALS.
    
Efter sommerferien vil folketingsudvalget få en gennemgang af sagen.
    
Ingeniøren har bedt Miljøstyrelsen om at svare på spørgsmål i sagen. Men i en e-mail henviser styrelsen til ministerens korte orientering af folketingsudvalget.
    
/ritzau/