FAKTA: Her er ti af de nye love og regler fra nytår

Nævn håndterer kriminelle tiårige, peberspray lovliggøres i hjemmet og krav for dagpenge er blandt nye love.

Nytåret nærmer sig, og når året skifter til 2019, træder en række nye love og regler i kraft. Vi har samlet et udpluk med ti af dem, som du kan få et indblik i herunder.

1. Peberspray bliver lovlig at have inden for hjemmets fire vægge

Personer over 18 år kan købe peberspray og have den derhjemme. Det er fortsat ulovligt at bære den i det offentlige rum. Det vil blive straffet med en bøde på 3000 kroner.

Ofre for stalking eller personer, der har været udsat for samlivsrelateret vold, kan få lov at bære peberspray uden for hjemmet, hvis de kan dokumentere behovet.

Den nye lov bevirker, at straffen for ulovlig besiddelse af peberspray skærpes for personer, der tidligere er idømt fængselsstraf for overtrædelse af våbenloven, knivloven eller vold, voldtægt og trusler.

2. Det bliver dyrere at blive gift

Gebyret for at blive gift stiger fra 870 kroner til 1618 kroner. Og mens det i dag er kommunerne, der kontrollerer papirerne, så overgår opgaven til en central enhed under Statsforvaltningen i Odense.

De nye regler skal være med til at forhindre, at udlændinge indgår proformaægteskaber i Danmark.

3. Studerende kan tjene mere uden at blive modregnet i SU'en

SU-fribeløbet hæves med 1000 kroner, så elever på ungdomsuddannelserne får et fribeløb på 8846 kroner per måned i de måneder, de modtager SU.

På de videregående uddannelser stiger fribeløbet til 13.375 kroner per måned.

Desuden indføres et handicaptillæg for elever på erhvervsuddannelser på 5500 kroner om måneden.

4. Det kræver et håndtryk at få statsborgerskab

Fremover skal ansøgere deltage i en grundlovsceremoni, hvor de skal give hånd for at få statsborgerskab. Ceremonien afholdes af kommunerne.

Det fremgår af bemærkningerne til forslaget, at det er hensigten, at udlændinge- og integrationsministeren skal fastsætte krav om, at håndtrykket skal udveksles uden handske - håndflade mod håndflade.

Det skal højtideligholde og markere det øjeblik, ansøgeren bliver dansk statsborger, hedder det.

5. Elektriske løbehjul bliver lovlige som en forsøgsordning

Som et forsøg bliver det lovligt at køre med motoriserede løbehjul og skateboards. Ordningen træder i kraft i januar, men der er endnu ikke en præcis dato for, hvornår den træder i kraft.

Der er en række regler, som skal overholdes. Blandt andet skal kørslen foregå på cykelstien, føreren skal være fyldt 15 år, lygter skal altid være tændt, og løbehjulene må maksimalt kunne køre 20 kilometer i timen ved egen kraft.

6. Et nyt opholdskrav for dagpenge træder i kraft

Kravet indfases over tre år og er fuldt indfaset i 2021. Fra 1. januar er opholdskravet 5 ud af 12 år, i 2020 bliver det 6 ud af 12 år, og i 2021 bliver det 7 ud af 12 år.

Enkelte ophold i udlandet sidestilles med, at man opholder sig i Danmark. Det gælder eksempelvis, hvis man arbejder på et dansk skib eller er i udlandet som ansat i en dansk virksomhed, filial eller datterselskab.

7. En ny lov om medielicens træder i kraft

Det betyder, at licensen gradvist omlægges til skatten. Fra 2022 betales der ikke længere licens - det vil i stedet ske over skatten.

8. Et nyt ungdomskriminalitetsnævn skal afgøre sager om alvorlig kriminalitet begået af børn i alderen 10 til 17 år

Nævnet består af en dommer, en politimand og en repræsentant fra kommunen, og sammen har de mulighed for at bestemme en sanktion til børnene.

Det kan være, at de skal rengøre brandbiler eller den lokale boligforening, at de skal i forbedringsforløb i op til fire års varighed eller anbringes på sikrede institutioner.

9. Danskere over 18 år kan oprette et behandlingstestamente på sundhed.dk

Det juridisk bindende behandlingstestamente giver mulighed for, at man kan tage stilling til, om livsforlængende behandling skal sættes i gang, hvis man på et tidspunkt ikke er i stand til selv at tage stilling til det.

Det afløser det nuværende livstestamente, der er vejledende for sundhedspersonalet, som har adgang til det. Men borgere, der i forvejen har et livstestamente, mister det ikke.

10. En ny aktiesparekonto skal få flere til at spare op

Kontoen oprettes hos banken og har et loft på 50.000 kroner. Pengene kan du investere i enkeltaktier eller gennem en investeringsforening.

Du betaler en årlig skat på 17 procent af værdistigninger på kontoen. Normalt bliver aktier beskattet med 27 eller 42 procent.

Kilder: Ritzau, Folketingets hjemmeside og retsinformation.dk.

/ritzau/


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.