Fagforeninger udpeger, hvem der skal strejke under mulig konflikt

Fredag er deadline for at udpege arbejdspladser, der skal strejke, hvis svære forhandlinger bryder sammen.

Dennis Kristensen er formand for de ansatte i fagforbundet FOA. Foto: Torkil Adsersen / Ritzau Scanpix

Mens der fortsat ikke er kommet et resultat ud af forhandlingerne mellem arbejdsgivere og lønmodtagere på det statslige område, forbereder de offentligt ansattes faglige organisationer sig på en mulig storkonflikt.
    
Fredag er deadline for at udpege de daginstitutioner, skoler og andre offentlige arbejdspladser, som skal nedlægge arbejdet, hvis forhandlingerne bryder sammen.

Læs også Ny lærerkonflikt truer: - Det gavner ingenting

Det fortæller Dennis Kristensen, formand for de ansatte i fagforbundet FOA.
    
- Vi har aftalt mellem alle organisationerne både på det statslige, det kommunale og det regionale område, at vi hver især skal være færdige med at finde de arbejdspladser, som vi vil varsle konflikt på, såfremt det ender med et strejkevarsel.
    
- Herfra skal vi bruge nogle dage på at koordinere, hvor vi har arbejdspladsfællesskaber eller fælles overenskomster, for at gøre det så effektivt som muligt. Vi vælger en relativt beskeden konflikt på mellem 10 og 15 procent af medlemmerne, siger han.
    
I alt skal der forhandles overenskomster på vegne af 745.000 offentligt ansatte.
    
Hos FOA er det især medlemmer inden for ældrepleje og daginstitutioner, der udpeges til strejke.
    
Hvis der ikke er tilstrækkeligt fremskridt i forhandlingerne om nye overenskomster, kan parterne vælge at afsende første strejke- eller lockoutvarsel 28. februar. Under en lockout kan arbejdsgiverne sende ansatte hjem uden løn.
    
Fredag morgen er der fortsat intet nyt fra forhandlingerne i Finansministeriet mellem topforhandlerne for de statsansatte.
    
Ifølge Dennis Kristensen blev forhandlingerne genoptaget torsdag klokken 16. Siden har han ikke fået nyt derfra.
    
Topforhandlerne for de ansatte i kommuner og regioner afventer et forlig på det statslige område. Det skal nemlig sætte den økonomiske ramme for forlig på de andre områder.
    
- Det helt afgørende spørgsmål er, hvor meget denne her overenskomstfornyelse skal koste arbejdsgiverne, og hvor meget skal de offentligt ansatte stige i løn.
    
- Vi kommer ikke til at forhandle i kommuner og regioner, før det er afklaret, om de kan finde hinanden, eller om det ender med et sammenbrud, siger FOA-formanden.

Læs også Minister venter svære forhandlinger om offentligt ansattes løn

745.000 offentligt ansatte skal forny overenskomster

745.000 ansatte i kommuner, regioner og staten skal have forhandlet nye aftaler om løn og arbejdsvilkår på plads.
    
Forhandlingerne blev forsinket, fordi fagforeningerne stod samlet bag et krav om, at lærerne skal have en ny arbejdstidsaftale, der skal afløse et lovindgreb fra 2013.
    
Men siden 22. januar har der været gang i forhandlingerne igen, og de er nu i den afsluttende fase, hvor topforhandlerne i kommuner og regioner afventer det statslige område.
    
Læs om overenskomster og forhandlinger her:
    
* En overenskomst er en aftale mellem et fagforbund og en arbejdsgiverorganisation.
    
* Aftalen omhandler forhold som løn, arbejdstid, ferie, efteruddannelse, indbetaling til pension, særlige rettigheder for seniorer og vilkår under sygdom og barsel.
    
* Der forhandles typisk om nye aftaler hvert andet eller tredje år.
    
* I 2017 blev overenskomsterne fornyet for cirka 600.000 ansatte i det private erhvervsliv.
    
* De gamle overenskomster for det offentlige område udløber 1. april 2018.
    
* Forhandlingerne om at få nye aftaler på plads for ansatte i det offentlige blev indledt i løbet af efteråret 2017, hvor de faglige organisationer formulerede og prioriterede krav på vegne af medlemmerne.
    
* Herefter koordineredes fælles krav i forhandlingsfællesskaber på det statslige, det kommunale og regionale område.
    
 * Forhandlingerne gik for alvor i gang i midten af december, hvor lønmodtagere og arbejdsgivere udvekslede krav.
    
* Hvis parterne på et område ikke selv kan blive enige, overgår forhandlingerne til Forligsinstitutionen. Her træder en mægler til.
    
* Hvis enten arbejdsgiverne eller lønmodtagerne forkaster et mæglingsforslag fra Forligsinstitutionen, bliver der konflikt.
    
* I sidste ende kan en konflikt ende med, at regeringen bryder ind og løser konflikten med et lovindgreb.
    
Kilder: Offentligt Ansattes Organisationer (OAO), Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (Faos) på Københavns Universitet og Ritzau.