Færre ulovlige knallerter på vejene

Politiet gennemfører i hele uge 39 en omfattende kontrol på cykler og knallerter. Tal, som TV MIDTVEST har fået fra Midt- og Vestjyllands Politi og Rådet for Sikker trafik, viser, at antallet af ulovlige knallerter er faldet mærkbart de senere år. Desværre sker der stadig for mange ulykker blandt de unge.

I hele uge 39 er Midt- og Vestjyllands politi på gaden for at kontrollere cykler og knallerter. En kontrol, der skal mindske antallet af ulykker i landsdelen.

- Vi har flere tilskadekomne blandt de unge 15-18-årige knallertkørere, end de har i den øvrige del af landet, hvorimod vi har færre tilskadekomne cyklister end den øvrige del af landet, siger Flemming Christensen fra Midt- og Vestjyllands Polti om årsagen til, at den Midt- og Vestjyske razzia primært fokuserer på knallerterne.

Tirsdag morgen var der kontrol på stierne omkring Herregårdsparken i Herning. 

 

 

Her fangede politiet 4 ulovlige knallerter.

Antallet af ulovlige knallerter er på retur i hele landet. Trods morgenens fangst viser tal fra Midt- og Vestjyllands Politi, at 2015 indtil nu har været et af de år, hvor de har fundet færrest ulovlige knallerter. 

Faktisk har der ikke været så få anmeldelser om ulovlige knallerter og scootere i 5 år.

I 2010 var der 196 anmeldelser, i 2011 var tallet 356, i 2012 blev 263 anmeldt for at have en ulovlig knallert og i 2013 gik hele 421 i nettet. 
I 2014 havde 277 unge et ulovligt, tohjulet køretøj. Friske tal fra 2015 viser, at der til og med august måned, er anmeldt 108 ulovlige knallerter. Hvis det tal fremskrives for resten af året lander det på 162 anmelderser. Det laveste antal i 5 år.

Færre ulovlige knallerter giver færre ulykker

Nedgangen i antallet af ulovlige knallerter følges med en nedgang i alvorlige ulykker og ulykker med døden til følge. Antallet af dræbte og tilskadekomne 15-17 årige på knallert-30 er faldet markant. Fra 75 alvorligt tilskadekomne i 2011 til 35 i 2014.

I følge Rådet for Sikker Trafik skyldes udviklingen en kombination af flere faktorer: Nye regler for kørekort til knallert, strengere sanktioner for at køre ulovligt og det at færre kører på knallert i forhold til tidligere.

15-17 årige på knallert30 i Danmark

 

År

2011

2012

2013

2014

Dræbte

2

3

0

0

Alv. tilskadekomne

75

54

50

35

Link: Rådet for Sikker Trafik har gode råd til forældre til de unge med knallert på deres hjemmeside.

Kom med politiet på kontrol:

 

 

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien 112.