Få overblikket: Her er der varsler om forhøjet vandstand

Thisted og Morsø kommuner er nogle af de mest udsatte, når vandet begynder at stige.

Søndagens kraftige blæst betyder, at DMI varsler om forhøjet vandstand fra mandag middag og flere dage frem.

Det kan betyde, at kystnære områder bliver oversvømmet flere steder. 

Området omkring Thisted og Morsø Kommune er kommet i kategorien "meget farligt vejr", da der er risiko for oversvømmelser.

Bjarne Nigaard, der er sekretariatschef i Danske Beredskaber, som er en sammenslutning af de kommunale beredskabsenheder, siger til Ritzau:

- Vi har forberedt os på, at det er den situation, der kan komme, og vi holder selvfølgelig nøje øje med situationen. 

Ifølge Jan Nedza, der er chef for Nordjyllands Beredskab, holder de særligt øje med, om vandstanden når 180 centimeter over det daglige vandstandsniveau omkring Thisted og Morsø.

- Vi er i dialog med de to kommuner, om de har behov for hjælp. Det er dog kommunerne, der selv tager sig de nødvendige forholdsregler. Det kunne for eksempel være at lægge sandsække ud, siger Jan Nedza til Ritzau. 

DMI varsler blandt andet også forhøjet vandstand ved Skagerraks kyst og den centrale vestkyst. 

Den vestlige del af Limfjorden:

DMI's varsel for den vestlige del af Limfjorden gælder fra i dag kl. 10.20 til onsdag kl. 10.20. 

Her melder DMI om risiko for forhøjet vandstand på mellem 1,8 og 1,3 meter over normalen. 

- Der vil også være forhøjet vandstand onsdag. Beskyt dig selv og din ejendom. Kraftig vind kombineret med forhøjet vandstand vil medføre store kystoversvømmelser og betydelig skade på bygninger og kystsikring. Offentligheden opfordres til at undgå unødig færdsel i oversvømmelsestruede kystområder samt efterkomme rådgivning fra myndighederne, skriver DMI. 

Varslet for Limfjorden er kategoriseret som en kategori 3, som kaldes meget farligt vejr. 

- Følg myndighedernes råd. Vær forberedt på, at der er høj risiko for, at vejrudviklingen kan påvirke dig og dine omgivelser og forstyrre samfundets funktioner, skriver DMI. 

Skagerraks kyst:

DMI's varsel for Skagerraks kyst gælder fra i dag kl. 12.00 til i morgen tirsdag kl. 06.00.

Her melder DMI om risiko for forhøjet vandstand mellem 1,3 og 1,5 meter over normalen. 

- Onsdag forventes der også forhøjet vandstand i forbindelse med højvande. Vær forberedt på, at hård vind kombineret med forhøjet vandstand kan føre til lokale kystnære oversvømmelser og betydelig skade på klitter, diger, havne og bygninger, skriver DMI i varslet. 

Der er tale om et kategori 2 varsel, som betyder farligt vejr. Det vil sige, at man skal være forberedt på, at vejrudviklingen kan påvirke omgivelserne og forstyrre trafik og forsyning.

Den centrale vestkyst:

DMI's varsel for den centrale vestkyst gælder fra i dag kl. 11.00 til i morgen tirsdag kl. 10.00.

Her forventes vandstanden at toppe mandag kl. 16.00 på mellem 2,1 og 2,5 meter over normalen. 

- Vær opmærksom på, at forhøjet vandstand kan føre til lokale kystnære oversvømmelser. Vær forsigtig, når du kører i bil eller færdes til fods i kystområder, skriver DMI. 

For dette område varsler DMI i kategori 1, som kaldes voldsomt vejr. Det betyder, at vejrudviklingen kan påvirke dine omgivelser og udendørsaktiviteter.

Her kan du se, hvilke områder der er omfattet af DMI's varsler. Du kan læse mere på DMI.dk. 
Her kan du se, hvilke områder der er omfattet af DMI's varsler. Du kan læse mere på DMI.dk. 
Foto: DMI
Forhøjet risiko for oversvømmelser får Lemvig til at hæve stormportene.

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Vejr.