Få svaret her: Derfor er fredag den 13. uheldig

Tallet 13 har længe været kendt som et uheldigt tal, og når det så bliver sat sammen med fredag, så er den helt gal.

Fredag den 13. er kendt som en uheldig – eller måske direkte ond – dag, men hvorfor er det sådan? Det har vi kigget nærmere på.

Det sker en til tre gange hvert eneste år, at den 13. i en måned falder på en fredag. Men faktisk er sammenkoblingen af uheldstallet 13 og fredag en forholdsvis ny ting. Ifølge Dansk Folkemindesamling er de første danske optegnelser om datoen i Danmark fra 1940’ere. Det drejer sig om avisartikler, der beskriver, hvordan man i Amerika så dagen som en ulykkes dag.

Er fredag en uheldig dag?

Jesus blev ifølge Bibelen korsfæstet på en fredag, og det har gjort, at fredag for mange kristne er blevet kendt som en uheldig dag.

For eksempel skal man ikke begynde et nyt arbejde om fredagen, for så bliver det aldrig færdigt, ligesom man ikke bør gifte sig en fredag, for så bliver ægteskabet barnløst.

Men selvom fredag af nogle er betragtet som en ulykkelig dag, så har den også været en god dag. Før kristendommens tid, så var den for eksempel af romerne kendt for at være kærlighedsgudindens dag – og i dag er det også den dag, de fleste får weekend.

13 er ulykkens tal

Man bør ikke sidde 13 til bords. Flere hoteller, hospitaler, fly og lufthavne går helt uden om værelser, operationsstuer, rækker eller gates med tallet 13. Ja, selv nogle gader har ikke et hus med nummer 13.

13 vinder ikke en popularitetskonkurrence, og det kan ifølge Dansk Folkemindesamling spores meget langt tilbage, hvor 13 i folketroen blev betragtet som et særligt helligt tal – og dermed også et skræmmende tal.

Man bør ikke sidde 13 til bords.
Man bør ikke sidde 13 til bords.
Foto: Colourbox

De to lagt sammen

Alt i alt har både fredag og tallet 13 mange års uheldstro bag sig, ikke kun i udlandet, men også i Danmark. Det kan dog ikke fastslås præcist, hvorfor fredag den 13. blev så kendt som en ulykkesdag.

Først i 1940’ere og 1950’ere voksede de to i sammenhæng rigtigt frem hos danskerne, og sidenhen har danskernes interesse for mystik og gys fået dagens omdømme til at vokse.

Et eksempel er forfatteren Dan Browns bestseller Da Vinci Mysteriet, hvor historien om riddere af Tempelherreordenen, der blev fanget, tortureret og brændt på bålet den fredag den 13. oktober 1307, bliver fortalt.

Og så er der filmserien ”Fredag den 13.” fra 1980, som i dag er blevet en klassiker.