Få flygtninge i integrations-forløb i landsdelen

Store dele af Midt- og Vestjylland er endnu ikke lykkedes med at hjælpe flygtninge ind på det danske arbejdsmarked via integrations-uddannelse.

I 54 af landets 98 kommuner er der ikke én eneste flygtning i gang med den nye integrations-uddannelse (IGU), der kom til verden 1. juli sidste år som en del af en storstilet trepartsaftale mellem regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Det skriver Ugebrevet A4.

Store dele af Midt- og Vestjylland er altså endnu ikke lykkedes med at hjælpe flygtninge ind på det danske arbejdsmarked.  Og samtidig er de kommunale arbejdspladser stort set fraværende.

Kun 7 af de 216 registrerede IGU-forløb er således oprettet på en kommunal arbejdsplads, selvom kommunerne samlet set har næsten en halv million ansatte.

Det viser en kortlægning af de foreløbige resultater fra IGU-ordningen, som Ugebrevet A4 har lavet på baggrund af en aktindsigt over virksomheder, der har ansat én eller flere flygtninge som IGU-elever. Se kortet HER

DA: Der er uudnyttet potentiale

Hos Dansk Arbejdsgiverforening, som var med til at udforme IGU-uddannelsen, kan chefkonsulent Berit Toft Fihl ikke se nogen logisk forklaring på de store bare pletter på IGU-kortet.

- Jeg kan ikke se, at der skulle være egentlige geografiske forskelle, som kan forklare, at landkortet ikke er mere ensartet. Det vidner i hvert fald om, at der er et potentiale i de kommuner, som endnu ikke er på Danmarkskortet, siger Berit Toft Fihl, chefkonsulent i Dansk Arbejdsgiverforening til Ugebrevet A4.

Heller ikke i Kommunernes Landsforening er man tilfreds med, at så store områder af landet ikke deltager aktivt i forsøget på at løse opgaven med at få flere flygtninge ud på arbejdsmarkedet.  

- Det er ikke tilfredsstillende, at der ikke er lavet flere IGU-forløb, end der er. Og det er ikke tilfredsstillende, at der er så store bare pletter på kortet, fastslår Thomas Kastrup-Larsen (S), formand for KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg. 

Men så stopper enigheden mellem Dansk Arbejdsgiverforeningen og KL også dér.

For hvor Dansk Arbejdsgiverforening mener, at det er kommunerne, der skal komme på banen og løfte opgaven, så peger KL på, at flere virksomheder skal ind i kampen.  

- Vi arbejder på mange fronter og også lokalt med at sætte fokus på ordningen og oplyse virksomhederne om muligheden for at få IGU-elever. Men det er kommunerne, der har den daglige kontakt til flygtningene, og det er især fra jobcentrene, at man kan være med til at sætte skub i ordningen. Min klare opfordring er derfor: Kontakt nogle af de kommuner, der har mange IGU-forløb, og spørg, hvordan de gør, så vi kan få flere med, siger Berit Toft Fihl til Ugebrevet A4. 

42-årige Mihretab Haile Weldu er i praktik hos Viborgs domprovst. I denne uge stod han for konfirmandundervisningen.

 

KL: Virksomhederne skal tage ansvar

Men den opfordring kunne også passende peges i retning mod virksomhederne i de pågældende kommuner, lyder modsvaret fra KL's formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget, Thomas Kastrup-Larsen.

- Jeg synes da, det er et ærgerligt billede, at der ikke rigtigt sker noget, hvis ikke kommunerne gør noget. Det burde også være virksomhederne, som driver det her. Jeg er enig i, at vi som kommuner skal kigge på os selv, men jeg synes også, det er vigtigt, at Dansk Arbejdsgiverforening husker på, at de har indgået en trepartsaftale, hvor de påtager sig et ansvar, og så kan de ikke bare tørre det hele af på kommunerne,« siger Thomas Kastrup-Larsen.

Nordjylland, Fyn, Sønderjylland og Hovedstadsområdet er klart de bedst repræsenterede områder på IGU-kortet. Aabenraa Kommune er den kommune i landet med allerflest IGU-elever, hvis man måler pr. indbygger. Her har man allerede igangsat 16 IGU-forløb. 

Viborg Kommune appellerer til virksomhederne om at oprette praktikpladser til flygtninge. Bilka har netop taget 20 ind.