Elever strømmer til kristne friskoler

De 35 skoler i Foreningen af Kristne Friskoler har de seneste fem år fået 12 pct. flere elever, skriver Jyllands-Posten.

Det kan godt være, at kun få danskere går i kirke hver søndag, men stadig flere danske børn går hver dag hen på en kristen skole.
    
De 35 skoler i Foreningen af Kristne Friskoler har de seneste fem år fået 12 pct. flere elever, og det skal ses i lyset af, at elevtallet i grundskolerne samlet set er faldet de seneste år. Det skriver Jyllands-Posten.
    
Landets friskoler har generelt flere elever, men de kristne skoler vokser mere end gennemsnittet.
    
Midtjyllands Kristne Friskole i Herning er i dag en af landets største med knap 500 elever og to spor på alle klassetrin fra 0. til 10. klasse. Dertil kommer en nyåbnet børnehave og en ny vuggestue med i alt 95 børn. Og man har netop købt et tidligere kommunebibliotek på nabogrunden, og man er i gang med at bygge til på friskolen. Ifølge skolens leder Thorkild Bjerregaard er det i dag kun ca. hver tredje elev, der kommer fra en familie, der er aktive i kirkegængere. For 10 år siden gjaldt det et flertal af skolens elever.
    
- Forældrene er ikke længere så forskrækkede for det kristne. For 10 år siden spurgte mange forældre mere ind til, hvor meget det kristne fyldte på vores skole. Det spørger de ikke længere til. Min opfattelse er, at mange vælger os, fordi de forventer, at en kristen skole som vores har et trygt miljø, hvor eleverne trives og tager sig godt af hinanden,« siger Thorkild Bjerregaard til Jyllands-Posten.
    
Lektor Hans Raun Iversen, Københavns Universitet, er ikke overrasket over udviklingen. Han henviser til, at Værdiundersøgelsen flere gange har vist, at danskerne i dag har stor tillid til folkekirken. Ifølge Raun Iversen smitter det af på de kristne friskoler.
    
- Jeg tror, at mange sekulære forældre i dag har en pragmatisk tilgang til kristne friskoler. Lidt a la det kan ikke skade, at børnene får et særligt værdisæt med sig, at de lærer nogle salmer, og hvad en andagt er. Så kan børnene selv tage stilling til det senere,« siger han til Jyllands-Posten.