Elever skal testes to gange om ugen, når de skal tilbage i skole: Hvad er krav, og hvad er opfordring?

Her kan du få overblikket over regeringens teststrategi for elever og ansatte på landsdelens skoler og uddannelsesinstitutioner.

Fra på mandag skal størstedelen af landsdelens elever og ansatte på folkeskoler, efterskoler, gymnasier, erhvervsuddannelser og voksenuddannelser igen til at vænne sig til at møde fysisk op til undervisningen. 

Det sker som en del af regeringens genåbningsplan, og det er en plan, som også indebærer en ny gennemgribende teststrategi.

quoteEn ansat, der ikke efterkommer et pålæg om test, vil kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner.

Børne- og Undervisningsministeriet

Det betyder, at regeringen opfordrer alle elever og ansatte på de vestjyske og nordjyske institutioner til at blive testet minimum to gang om ugen. Det gælder for kommunerne Thisted, Morsø, Vesthimmerland, Struer, Lemvig, Holstebro, Herning, Viborg, Skive, Ikast-Brande og Ringkøbing-Skjern, imens eleverne i Silkeborg- og Favrskov Kommune fortsat er hjemsendt. 

Der bliver dog skelnet mellem, hvor det er en opfordring, og hvor det er et krav.

"I de tilfælde, hvor der er krav om test, gælder, at elever/kursister/deltagere og/eller ansatte skal kunne dokumentere, at vedkommende to gange inden for de seneste syv dage har opnået et negativt undersøgelsesresultat ved gennemførelse af enten kviktest eller PCR-test for Covid-19," lyder formuleringen fra Børne- og Undervisningsministeriet.

Det betyder, at ansatte og elever over 12 år på landsdelens folkeskoler bliver "kraftigt opfordret" til at lade sig teste to gange om ugen, men man er ikke forpligtet til at følge opfordringen for at kunne deltage i undervisningen.

Det samme gør sig gældende for landsdelens STU-uddannelser, der dækker over en ungdomsuddannelse for unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov.  

Andre krav 

Derimod er det et krav, at man opfylder de to ugentlige test, hvis man er elev eller ansat på efterskoler, frie fagskoler, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser, FGU, ordblindeundervisning, forberedende voksenundervisning, almene voksenuddannelser, arbejdsmarkedsuddannelser, TAMU-uddannelser eller HF-enkeltfag. 

Ydermere gælder det, hvis man er ansat i en kostafdeling, som knytter sig på en af ovenstående uddannelser.

"Ved manglende fremvisning af negativt resultat fra pligtmæssig test vil eleven – når dette ikke skyldes, at eleven har fået et positivt testresultat - være ulovligt fraværende fra undervisningen for den periode, som eleven dermed ikke kan fremmøde til. Skolen vil således herefter ikke have pligt til at give eleven nødundervisning i form af fjernundervisning hjemmefra", skriver Børne- og Undervisningsministeriet.

Pernille Rosenkrantz-Theil (S) besidder i øjeblikket posten som Børne- og Undervisningsminister. Det er derfor hendes ministerium, der nu udstikker retningslinjer for, hvordan elever og ansatte på skole og uddannelsesinstitutioner skal testes.
Pernille Rosenkrantz-Theil (S) besidder i øjeblikket posten som Børne- og Undervisningsminister. Det er derfor hendes ministerium, der nu udstikker retningslinjer for, hvordan elever og ansatte på skole og uddannelsesinstitutioner skal testes.
Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Ministeriet understreger, at institutionerne mindst to gange om ugen skal kontrollere, at elever og ansatte kan påvise to negative coronatest inden for de seneste syv dage. Hvis en elev eller ansat bliver smittet med coronavirus, vil det gå ind under de nuværende regler for sygdomsfravær.

Man kan dog blive undtaget, hvis man af medicinske eller andre relevante årsager ikke bør få foretaget en coronatest.

En ansat, der bliver pålagt at blive testet for coronavirus, skal forsøge så vidt muligt at gennemføre test i arbejdstiden. Hvis det ikke er muligt, skal den ansatte kompenseres økonomisk. Elever skal i udgangspunktet lade sig teste i fritiden.

"En ansat, der ikke efterkommer et pålæg om test, vil kunne mødes med ansættelsesretlige sanktioner," skriver Børne- og Undervisningsministeriet.

De nye retningslinjer træder i kraft fra den 28. februar.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Sundhed.