Ekspertgruppe skal se på grødeskæring

Kommunerne kan snart se frem til en ny vejledning i, hvordan de bedst vedligeholder vandløbene.

En forskergruppe bestående af forskere fra en række af landets universiteter, skal fremover se nærmere på forholdene ved de danske vandløb.

Den nye forskergruppe bliver nedsat, efter at især Bæredygtigt Landbrug har udtrykt behov for en ny vejledning til vedligeholdelse af vandløb.

- Landbruget er hårdt spændt for i øjeblikket, og god landbrugsjord skal ikke tages ud af drift, fordi det risikerer at blive oversvømmet. Jeg deler bekymringen om våde marker med erhvervet, og derfor får jeg en række forskningsinstitutioner til at se på, hvordan man kan grødeskære vandløbene bedst, så afvanding og et godt vandmiljø kan blive forenet bedre fremover, siger Eva Kjer Hansen.

Ny vejledning på vej
Forskernes anbefalinger vil blive afleveret til Naturstyrelsen, som herefter laver en ny vejledning i grødeskæring til kommunerne på baggrund af anbefalingerne.

I starten af november sendte Eva Kjer Hansen et brev til kommunerne, hvor hun bad dem huske at tage hensyn til øgede regnmængder, når de vedligeholder vandløbene. Det følges nu op af den nye vejledning, der forventes at være klar i slutningen af august 2016. 

Kommisoret for forskergruppens arbejde offentligøres på Naturstyrelsens hjemmeside. 

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Natur.