Ekspertgruppe anbefaler store ændringer i elevtest

Ekspertgruppe anbefaler at sætte nationale test i folkeskolen i bero, efter evaluering finder store mangler.

Efter længere tids arbejde anbefaler en gruppe af eksperter nu, at der bliver ændret grundlæggende i de nationale test, der bliver pålagt eleverne i folkeskolen.

Det fremgår af en pressemeddelelse og af listen over anbefalinger fra rådgivningsgruppen. Den har siden 2018 arbejdet med at evaluere testene.

- En ny evaluering viser blandt andet, at testene i deres nuværende form er relativt usikre, når det kommer til den enkelte elevs resultat.

- På den baggrund anbefaler et flertal i rådgivningsgruppen, at de eksisterende test i sin nuværende form bør gives en timeout, skriver Børne- og undervisningsministeriet i pressemeddelelse.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil allerede fredag indkalde forligskredsen til et møde om, hvad der skal ske med de nationale test. I yderste konsekvens kan testene med kort varsel blive stillet i bero, hvis der er enighed om det i forligskredsen.

Ministeren siger om anbefalingerne:

- Rapporten viser, at der er behov for en nytænkning af nationale test. Regeringen ønsker at finde et ordentligt og holdbart alternativ, hvilket kræver grundige overvejelser.

- Vi skal nemlig ikke erstatte nationale test med ingenting. Det er fortsat afgørende, at børn og forældre får klar besked om, hvordan det går, så skolerne sikrer, at elever med faglige udfordringer får den nødvendige hjælp, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

FAKTA: De nationale test i folkeskolen

De nationale test har været en stor kampplads, siden de blev indført af den daværende Venstre-ledede regering i 2006. Derfor har en stor evaluering været en prioritet.

De nationale test er en del af et større forlig i Folketinget. Derfor kan regeringen ikke lave grundlæggende ændringer uden, at der er enighed hos forligsparterne De Radikale, SF, Venstre, Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Rådgivningsgruppen er kommet med en lang række anbefalinger. Samlet 54. 33 af dem anbefaler hele rådgivningsgruppen.

Ifølge gruppen handler det blandt om, at testene ikke skal være individualiserede, men ens for eleverne. Der skal arbejdes for at modvirke, at elever bliver undervist med fokus på test.

Det anbefales, at testene ikke står alene, når det kommer til at evaluere elevers læring. Samt at der, som det formuleres i pressemeddelelsen:

- Skal stilles høje kvalitetskrav til udviklingen af eventuelle nye test. Testene skal have en tydelig sammenhæng med fagenes mål, og de skal bidrage til realiseringen af folkeskolens formålsparagraf.

/ritzau/


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Uddannelse.