Ekspertgruppe anbefaler store ændringer i elevtest

Ekspertgruppe anbefaler at sætte nationale test i folkeskolen i bero, efter evaluering finder store mangler.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) har indkaldt partierne bag folkeskoleforliget for at finde ud af, hvordan man kan ændre de nationale test i Folkeskolen (arkivbillede). Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Efter længere tids arbejde anbefaler en gruppe af eksperter nu, at der bliver ændret grundlæggende i de nationale test, der bliver pålagt eleverne i folkeskolen.

Det fremgår af en pressemeddelelse og af listen over anbefalinger fra rådgivningsgruppen. Den har siden 2018 arbejdet med at evaluere testene.

Læs også Børn læser dårligere - 'forældre skal komme ind i kampen'

- En ny evaluering viser blandt andet, at testene i deres nuværende form er relativt usikre, når det kommer til den enkelte elevs resultat.

- På den baggrund anbefaler et flertal i rådgivningsgruppen, at de eksisterende test i sin nuværende form bør gives en timeout, skriver Børne- og undervisningsministeriet i pressemeddelelse.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil allerede fredag indkalde forligskredsen til et møde om, hvad der skal ske med de nationale test. I yderste konsekvens kan testene med kort varsel blive stillet i bero, hvis der er enighed om det i forligskredsen.

Ministeren siger om anbefalingerne:

- Rapporten viser, at der er behov for en nytænkning af nationale test. Regeringen ønsker at finde et ordentligt og holdbart alternativ, hvilket kræver grundige overvejelser.

- Vi skal nemlig ikke erstatte nationale test med ingenting. Det er fortsat afgørende, at børn og forældre får klar besked om, hvordan det går, så skolerne sikrer, at elever med faglige udfordringer får den nødvendige hjælp, siger Pernille Rosenkrantz-Theil.

FAKTA: De nationale test i folkeskolen

En ekspertgruppe vil sætte de nationale test i folkeskolen i bero. Læs mere om de testene her.

Efter en flere år lang evaluering af de nationale test i folkeskolen anbefaler en rådgivningsgruppe nedsat af den tidligere regering nu, at systemet bliver sat i bero.

Læs mere om de nationale test i folkeskolen:

* Nationale test af eleverne i folkeskolen blev vedtaget i 2006. Det blev vedtaget af VK-regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Det skete efter debat om eleverne i folkeskolens faglige niveau.

* Formålet med testene er at give lærere og forældre indblik i elevernes faglige niveau.

* De første år er testene plaget af tekniske problemer og bliver flere gange droppet. Testene bliver gennemført i alle folkeskoler første gang i 2010.

* Der er ti obligatoriske test i løbet af folkeskolen.

* Den første er i 2. klasse inden for dansk/læsning.

* I tredje klasse testes matematik.

* I fjerde klasse testes eleverne i dansk/læsning og engelsk.

* I sjette klasse testes eleverne i dansk/læsning og matematik.

* I syvende klasse testes eleverne i engelsk.

* I ottende klasse testes eleverne i dansk/læsning, matematik og fysik/kemi.

* Ud over de obligatoriske test er der 32 frivillige test fra første til niende klasse.

* I 2018 nedsætter den daværende Venstre-ledede regering en rådgivningsgruppe, der skal evaluere de nationale test.

* I 2020 anbefaler rådgivningsgruppen, at testene bliver sat i bero, da der er en lang række problemer med dem. Blandt andet at de er usikre og ikke altid flugter med folkeskolens formålsparagraf.

Kilder: Børne- og Undervisningsministeriet, Folkeskolen.nu, DR.

De nationale test har været en stor kampplads, siden de blev indført af den daværende Venstre-ledede regering i 2006. Derfor har en stor evaluering været en prioritet.

De nationale test er en del af et større forlig i Folketinget. Derfor kan regeringen ikke lave grundlæggende ændringer uden, at der er enighed hos forligsparterne De Radikale, SF, Venstre, Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti.

Rådgivningsgruppen er kommet med en lang række anbefalinger. Samlet 54. 33 af dem anbefaler hele rådgivningsgruppen.

Ifølge gruppen handler det blandt om, at testene ikke skal være individualiserede, men ens for eleverne. Der skal arbejdes for at modvirke, at elever bliver undervist med fokus på test.

Det anbefales, at testene ikke står alene, når det kommer til at evaluere elevers læring. Samt at der, som det formuleres i pressemeddelelsen:

- Skal stilles høje kvalitetskrav til udviklingen af eventuelle nye test. Testene skal have en tydelig sammenhæng med fagenes mål, og de skal bidrage til realiseringen af folkeskolens formålsparagraf.

/ritzau/