Ekspert: Store skoler er mere levedygtige

Mens der kommer flere små friskoler til landsdelen, så kalder ekspert store skoler for mere robuste og levedygtige.

Mens der kommer flere små friskoler til landsdelen, så kalder ekspert store skoler for mere robuste og levedygtige. Andreas Rasch-Christensen er forskningsleder ved Via University i Aarhus. I følge ham er der intet forskning, der entydigt siger, at en lille skole er bedre end en stor. Eller omvendt. Men han peger alligevel på flere fordele ved store skoler.

- Det man kan sige er, at en stor skole generel set er mere robust, forstået på den måde, at det kan være lettere at tiltrække lærere, som er uddannet i de fag, de skal undervise i, der kan være mere ledelseskraft på en stor skole, og der kan være bedre mulighed for at tiltrække nogle centrale ressourcepersoner som læsevejledere, AKT-vejledere og lignende. Så man kan godt sige noget om, at hvis en stor skole udnytter de muligheder en stor skole har, jamen så er den mere robust også i økonomisk henseende i forhold til fremtiden.

Og det er vigtigt at en skole er robust, siger forskningslederen til TV MIDTVEST. Samtidig siger han, at små skoler skal være meget opmærksomme på, at det ikke bliver FOR små.

- Man skal være opmærksom på, om man har den tilstrækkelige volumen i forhold til at arbejde med fællesskaber og elevernes trivsel. Mange små skoler argumenterer med, at de er bedre til at sikre nærvær og trivsel, og det er også rigtigt, at mange mindre skoler er gode til det. Men man skal jo sikre sig, at der er tilstrækkeligt med elever, at der er nok drenge og piger i en klasse til at kunne arbejde med at etablere de her fællesskaber, som er så afgørende for, om leverne lærer noget og er engagerede og motiverede, siger han.

Det er naturligvis ikke sort eller hvidt. Små friskoler kan sagtens være endda rigtig gode skoler, ligesom store skoler kan fejle med at udnytte deres muligheder, lyder det fra forskningsleder Andreas Rasch-Christensen.

- Forskningen peger ikke entydigt på, hvorvidt små eller store skoler er de bedste. Den peger på, at en stor skole - hvis den udnytter de muligheder, der er i forhold til at rekruttere dygtige lærere og den ledelseskraft, der er på skolen - har den nogle bedre muligheder end små skoler. Og så er de også mere levedygtige på sigt i økonomisk henseende.

På landsplan slår yderligere 21 nye friskoler dørene op i år. Tre af dem er her i landsdelen.

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Uddannelse.