Ekspert støtter SF-forslag: Helt nødvendigt at bruge landbrugsjord til at undgå oversvømmelser

Hvis områderne omkring Gudenåen skal slippe for at blive oversvømmet gang på gang, så er det en nødvendighed, at landbrugsjord tages ud af drift, mener ekspert.

Det er nødvendigt at tage store landbrugsarealer ud af drift, hvis man vil have bugt med de voldsomme oversvømmelser, der plager områderne omkring Gudenåen, mener Morten Lauge Fejerskov.

Han er seniorspecialist hos den rådgivende ingeniørvirksomhed Niras og har arbejdet med netop vandløb i rigtig mange år.

- Det er ret store arealer, vi snakker om. Det er i hvert fald 10 procent af oplandet omkring Gudenåen, man vil skulle inddrage til det, siger Morten Lauge Fejerskov.

Problemet med vandet opstår, fordi jorden omkring åen ikke længere fungerer som naturlige afvandingsområder.

- Fra naturens hånd har alle vores ådale og lavtliggende området været brugt til opmagasinering af vand. Nu bruger vi dem så til noget andet, så der er en iboende konflikt, siger vandløb-eksperten.

Morten Lauge Fejerskov er dermed enig med klimaordfører Signe Munk fra SF, som torsdag sagde til TV MIDTVEST, at vi må acceptere, at der er områder langs åerne, hvor vi ikke længere kan bo eller dyrke landbrug.

- Vi vil jo gerne, at man får noget vand skyllet ud på de lavtliggende landbrugsjorde, som, hvis vi skal være helt ærlige, kun bliver dyrket i dag, fordi de får landbrugsstøtte, og ikke fordi det er særlig god landbrugsjord, sagde hun.

Formand for Landboforening vil have kompensation

I Landboforeningen Midtjylland er formanden ikke afvisende over for idéen om at bruge landbrugsarealer til at forhindre oversvømmelser.

- Vi kan også godt se, at de der ådale ikke er særlig attraktive for at have intensiv planteproduktion, så på sigt kunne vi faktisk godt tænke os at være med til at udtage de landbrugsjorde, siger formand Frede Lundgaard Madsen.

Han mener dog, at det kræver en ordentlig erstatning til dem, der ejer jorden, og dem der har valgt at bosætte sig i ådalene.

- Det er jo nemt for SF og politikere at sige, at vi skal bare udtage noget landbrugsjorde i de ådale, men man skal virkelig tænke sig om, hvad konsekvenserne er, siger formanden for Landboforeningen.

Tiden er knap

Ifølge ekspert Morten Lauge Fejerskov vil det komme til at tage mange år at få bugt med oversvømmelserne. Derfor gælder det om at komme i gang hurtigst muligt.

- Det er en meget, meget svær proces, som kræver tid. Så man kan sige, at vi er faktisk allerede kommet lidt for sent i gang, siger han.

De syv kommuner, som Gudenåen løber igennem, arbejder i øjeblikket på at lave en helhedsplan, der skal bekæmpe oversvømmelserne. Planen er klar senere i år.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Miljø.