Efter skolelukninger: Flere og flere vælger at sende børnene i fri- eller privatskole

På Mors går mere end hver tredje i fri- eller privatskole. I Thisted Kommune gælder det samme for hver fjerde.

Mange små folkeskoler er de seneste år blevet lukket, og i stedet er fri- og privatskoler poppet op alle vegne. Det ses tydeligt i antallet af forældre, der vælger at sende sine børn i fri- og privatskole.

Tendensen ses i hele landet – ikke mindst her i landsdelen. Det skriver Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som har kortlagt udviklingen på skoleområdet siden 2007, i en pressemeddelelse.

quoteUdviklingen betyder, at opgaven med at undervise og udvikle vores børn sker i privat regi.

Mie Dalskov Pihl, chefanalytiker, Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

- Mange steder går virkelig mange børn i dag på fri- eller privatskole. En del af forklaringen er, at der er lukket mange folkeskoler siden 2007, og ofte er der så opstået en fri- eller privatskole i samme lokalområde, udtaler Mie Dalskov Pihl, der er chefanalytiker og projektchef i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, i pressemeddelelsen.

På Mors gælder det, at mere end hvert tredje barn går i fri- eller privatskole. I Thisted Kommune gælder det samme for hvert fjerde barn.

- Udviklingen betyder, at opgaven med at undervise og udvikle vores børn sker i privat regi. Problemet er, at ikke alle forældre har mulighed for at sende deres børn på fri- eller privatskoler, siger Mie Dalskov Pihl.

At skoleopgaven i stigende grad er flyttet fra folkeskolen til fri- og privatskolerne kan få konsekvenser for, hvor godt danske skolebørn klarer sig samlet.

- Vi ved, at det i høj grad er børn fra ressourcestærke hjem, der går på fri- og privatskolerne. Så med forskydningen fra folkeskolen til privatskolen er vi godt i gang med at grave en kløft mellem top og bund. Vi skaber et A-hold bestående af elitens børn og et B-hold med børn fra mindre ressourcestærke hjem, siger Mie Dalskov Pihl.

Arbejderbevægelsens Erhvervsråds analyse bygger på tal fra Danmarks Statistik. 

Kommune20202007Ændring
Morsø34,7 %34,2 %0,5 procentpoint
Thisted24,5 %9,4 %15,1 procentpoint
Holstebro19,6 %7,2 %12,4 procentpoint
Ringkøbing-Skjern18,5 %11,3 %7,2 procentpoint
Ikast-Brande16,2 %8,8 %7,4 procentpoint
Herning15,4 %9,6 %5,8 procentpoint
Viborg15,3 %7,0 %8,3 procentpoint
Favrskov11,5 %3,8 %7,7 procentpoint
Silkeborg11,4 %7,9 %3,5 procentpoint
Vesthimmerlands11,3 %8,5 %2,8 procentpoint
Lemvig8,2 %8,7 %-0,5 procentpoint
Skive7,7 %4,7 %3 procentpoint
Struer6,6 %8,4 %-1,8 procentpoint
Kilde: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Danmarks Statistik