Efter optagelsesfrist: Flere vil være lærer

Læreruddannelserne i Skive, Nørre Nissum og Silkeborg er nogle af dem, der har fået flest ekstra ansøgninger efter den endelig optagelsesfrist.

Mens læreruddannelserne i Skive, Silkeborg og Nørre Nissum i år kunne notere et pænt optag af nye lærerstuderende har de alle tre fortsat masser af ledige pladser på skolerne. Omkring halvdelen af stolene risikerede at stå tomme inden studiestart, men nu oplever skolerne en stor gruppe ansøgere, der alligevel ønsker at starte på læreruddannelserne i Midt- og Vestjylland. 

Det såkaldte efteroptag er unge som måske har fået afslag på førsteprioriteten, har fortrudt den uddannelse de oprindeligt kom ind på, eller har glemt at søge inden deadline 5. juli, og som nu ønsker at starte på en af de uddannelser, som stadig har ledige studiepladser. Her går VIA's læreruddannelser forrest og i Skive har de modtaget 41 ekstra ansøgninger, mens Silkeborg og Nørre Nissum har modtaget henholdsvis 67 og 32 ansøgninger om efteroptag. 

Alle skal indfri adgangskrav for at blive optaget
I øjeblikket bliver alle de indkomne ansøgninger gået igennem.

- Det er kun de ansøgere, der opfylder adgangskravene, der kan blive optaget, fastslår Helle Doktor Simonsen, der er studieadministativ chef ved Via University College. 

Alle de ansøgere til læreruddannelsen, der ikke har et karaktergennemsnit fra gymnasiet på minimum 7, bestå en optagelsesprøve, før de kan komme i betragtning.

Derfor er der endnu ikke noget endeligt tal for, hvor mange af stolene på de tre læreruddannelser som reelt ender med at stå tomme ved studiestart. 

Man kan søge om at blive optaget på en af de ledige studeipladser frem til begyndelsen af september. 

94.744 har søgt om optagelse i 2016, men kun omkring to tredjedele, 66.439 studerende, fik den 30. juli et tilbud om en plads på en videregående uddannelse.

Optagsstatistik fra VIA University College
20152016Antal studiepladser
Nørre Nissum*4347130
Silkeborg129117235
Skive4866132
*Nørre Nissum har både vinter- og sommeroptag.

 

 

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Uddannelse.