Efter hård kritik af Bach Gruppens parkeringskældre: Bygning skal forstærkes på 13 punkter

Føljetonen om det skandaleramte byggefirma Bach Gruppen fortsætter. En stor p-kælder skal forstærkes hele 13 steder, fordi sikkerheden og kvaliteten er for ringe.

2:12
Et hold af uvildige eksperter har vurderet, at parkeringskælderen ikke kan blive godkendt, før den bliver forstærket på flere afgørende punkter
Foto: Frederik Helms, TV MIDTVEST

Parkeringskælderen på Vilhelm Ehlerts Alle i Viborg, som Viborg-firmaet Bach Gruppen står bag, skal forstærkes hele 13 steder. 

Tilbage i april måned rettede konsulentvirksomheden Rambøll hård kritik af to parkeringskældre, som Bach Gruppen har opført i Viborg. 

Det skete i to notater bestilt af Viborg Kommune, som TV MIDTVEST fik aktindsigt i, efter at der var sået tvivl om holdbarheden af de to kældre.  

Af notaterne fremgik det, at der var problemer med dokumentationen, hvad angår bygningernes fornødne bæreevne. Her betegner konsulentfirmaet dokumentationen som uoverskuelig og flere steder mangelfuld og fejlbehæftet. 

- Der er flere steder konstateret uoverensstemmelser mellem det i beregningerne forudsatte og det udførte, hvilket umiddelbart er bekymrende. Der er bl.a. forudsat bærende søjler under flere vægge, som på tidspunktet for besigtigelsen enten ikke var udført eller ikke havde fundament under sig. Det har resulteret i, at der flere steder var opsat midlertidige rørstøtter. På denne baggrund må det konkluderes, at byggeriets sikkerhed ikke lever op til normens krav, før end det udførte er bragt i overensstemmelse med beregningerne, skrev Rambøll i notatet.

'Omfattende udbedring'

Notatet fører nu til, at kommunen er blevet enige med Bach Gruppen om, at det er nødvendigt at udbedre bygningerne.

- Der er ingen sikkerhedsmæssig risiko lige nu. Vi har løbende ført tilsyn med byggeriet og har i samarbejde med vores rådgivningsfirma vurderet, at 13 punkter skal udbedres for sikre byggeriets sikkerhed på sigt, siger Hans Jørn Laursen, der er teknisk direktør i Viborg Kommune.

- Vi oplever jævnligt, at der er bemærkninger til nybyggerier, men vi har ikke eksempler på sager som denne, uddyber Hans Jørn Laursen. 

At det forekommer ganske usædvanligt med 13 udbedringspunkter til et nybyggeri bakkes op af professor ved institut for Byggeri, By og Miljø på Aalborg Universitet Michael Havbro Faber.

- Det er en ganske omfattende udbedring. Det er meget usædvanligt, at der skal udbedres ting i dette omfang. Normalt er det mere kosmetiske ting.

Martin Rasmussen, der er juridisk direktør i Bach Gruppen, siger i et skriftligt svar til TV MIDTVEST, at byggefirmaet i over et år har vidst, at der skulle udføres yderligere arbejde i kælderen. 

- Det ekstra arbejder skyldes en menneskelig fejl i forbindelse med rørføringen, som har afstedkommet en række ændringer i byggeriet. Det vil blive rettet op nu helt efter planen og i samarbejde med kommunen. Og vi glæder os til at aflevere et godt byggeri, som det hele tiden har været planlagt, lyder det fra Martin Rasmussen. 

Ifølge Bach Gruppen var parkeringskælderen ikke færdigbygget, da notatet blev fremlagt i april måned.  

- Vi taler om et ufærdigt byggeri. Vi kan aldrig garantere, at der i byggeprocesser ikke sker fejl og ændringer. Det vi kan gøre er, at rette op på dem, når det sker. Det har hele tiden været planen for Vilhelm Ehlerts Alle, og når byggeriet står færdigt, vil det leve op til alle kvalitetskrav, skriver Martin Rasmussen.