Domstole drukner i sager

Sagsbunkerne vokser ved de danske domstole. I vores område er behandlingstiden for civile sager flere steder steget med 100 procent fra 2007 til 2009.

Der er pres på de danske domstole. Finanskrisen har gjort, at sagsbunkerne er vokset betydeligt, og det kan mærkes. I 2009 modtog de danske domstole 175.000 flere sager end i 2008. Så selv om dommerne fik ekspederet 150.000 flere sager, så vokser bunker stadig.

Et af de steder hvor man kan se det stigende pres på domstolene er på behandlingstiden fro civile sager. Ved retten i Herning var den gennemsnitlige behandlingstid på en civil sag i 2007 på 4,9 måneder. I 2009 var den steget med over 100 procent til 10,1 måneder.

I dag mandag kom Domstolsstyrelsen med en ny brugerundersøgelse, som skal klarlægge brugernes tilfredshed med retssystemet. Ud af den kan man også se, at de lange behandlingstider er et problem. Omkring 40 procent af de adspurgte er utilfredse med behandlingstiden i de danske domstole.

Domstolsstyrelsen har i løbet af det sidste år fået 300 millioner til at bringe sagsbunker ned, og det kan også læses, at der kommer flere sager igennem systemet. Men da der samtidig også kommer flere sager ind, er der stadig pres på.

Se domstolenes brugerundersøgelse 2009 her: