DN: Selvforskyldt hvis dansk korn ikke sælger

Danmarks Naturfredningsforening svarer nu igen på landbrugets udmelding om, at kvaliteten på dansk korn er så dårlig, at det ikke kan sælges til udlandet.

I søndags gav landbruget udtryk for, at det er svært at eksportere dansk korn til udlandet, fordi det er så ringe og proteinindholdet så lavt, at udlandet ikke vil købe det. Men i følge Danmarks Naturfredningsforening (DN) er landbruget selv ude om det.

- Danmark har særlige regler fordi, vi pløjer og gøder en langt større del af vores areal end andre EU lande. Men målet står fast: Alle EU lande skal opnå rent vand i samtlige vandmiljøer. Løsningen i Danmark er, at vi tager sårbare jorder ud af den intensive drift. Så kan landbruget gøde mere på de øvrige jorder, siger Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Danmark pløjer og gøder hvert år på 57 procent af det samlede dyrkede areal - gennemsnittet i EU er 25 procent.

Landbruget lægger skylden på stramme danske gødningsregler, men DN mener ikke, det er gødningsniveauet, der er problemet, men i stedet det store dyrkningsareal. Det betyder ifølge DN, at åer, søer og fjorde har større risiko end andre landes åer, søer og fjorde for at blive overbelastet med kvælstofholdig grisegylle eller andre stoffer, der er problematiske for vandmiljøet.

- I Danmark har vi gennem årene haft udvalg, kommissioner og truffet politiske beslutninger om, hvordan vi skal håndtere problemet med kvælstof. Det har landbruget og de partier, der støtter landbruget fået udvandet eller aflyst. Derfor er det blevet en slagmark. Jeg håber nu på varige og bredt funderede politiske beslutninger, baseret på fakta og ikke ”hvad der høres” eller hvordan man selv føler, siger Ella Maria Bisschop-Larsen.

Senest har Natur & Landbrugskommissionen afleveret en række anbefalinger til, hvordan der kan skabes balance mellem landbrug og natur og miljø. Ifølge DN erklærede landbruget sig enig i anbefalingerne, men har efterfølgende afvist samtlige natur og miljøtiltag under henvisning til konkurrenceevne og overimplementering.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.