DN: Flertal for forbud mod sprøjtegift før høst

I en Gallup-undersøgelse for DN svarer et flertal af danskerne, at det skal forbydes at sprøjte afgrøderne med stoffet glyphosat kort før høst.

Danmarks Naturfredningsforening har bedt analyseinstituttet DNS-Gallup undersøge danskernes holdning til landbrugets brug af sprøjtemidler kort før høst.

undersøgelser viser, at 74% af danskerne er enten enige eller overvejende enige i, at prakssisen bør forbydes. 

- Det er en uskik, at landbruget må gøre det og er uacceptabelt, at regeringen ikke gør mere for at beskytte borgerne mod sprøjtegiften, som vi formentlig får ind via vores madvarer, siger Bisschop-Larsen, der er Præsident i Danmarks Naturfredningsforening og også fungerer som foreningens ekspert i sprøjtegifte.

En del landmænd sprøjter afgrøderne med sprøjtemidler, der indeholder det omdiskuterede stof glyphosat. Stoffet får afgrøderne til at modne og gør høsten mere ensartet. 

- Når stoffet kan spores i urinen, så skal det jo komme et sted fra, og nedvisning er et rigtigt godt bud. Derfor bør det forbydes at nedvisne korn, ærter og raps før høst. Det er en grotesk udvikling, at vi bare skal acceptere rester af sprøjtegifte i vores fødevarer – også under de nuværende grænseværdier, blot fordi det gør det lidt lettere for landmanden, siger Ella Maria Bisschop-Larsen. 

LF: Som man spørger, får man svar

I en facebookkommentar til undersøgelsen skriver Ivan Ravn, direktør i Seges - landbrugets Videnscenter under Landbrug og Fødevarer; 

- Er det i orden at lastbiler udskiller partikler? Er det godt med tilsætningsstoffer i mad? Er det i orden at landmanden sprøjter sine marker med RoundUp? Mange har svaret nej til det sidste spørgsmål og ville sikkert også gøre det til de to første. Men hvor er perspektivet?

- Som det gælder for partikler, tilsætningsstoffer og alt muligt andet i samfundet, så gælder der grænseværdier som er fastsat med stor sikkerhedsmargin op til hvor sundhedsmyndighederne mener det er skadeligt. Hvis der var nultolerance på alt kunne vi ikke have et moderne og mobilt samfund, skriver han. 

- Hvis vi forbyder RoundUp generelt, så kan vi ende med at skulle købe fødevarerne fra andre lande. Jeg tror, vi alle kender tallene for, hvor meget mindre restkoncentrationer, der er i DK fødevarer ift. importerede. Så husk perspektivet næste gang I spørger. Vi kan altid får de svar vi vil have!


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Miljø.