Disse fire kriterier kendetegner autisme

Autisme er et handicap, som findes i forskellige grader. Der er dog fire kriterier, som kommer til udtryk i forskellig grad hos alle autister.

Autisme Spektrum Forstyrrelser (ASF) er en fælles betegnelse for alle diagnoser inden for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Der snakkes om et spektrum, da der findes flere forskellige grader af  autisme.  

Autisme er et neurologisk handicap som har fire klare kriterier, som kommer til udtryk i autisters adfærd.

1. Sanseforstyrrelser

Autister har forstærkede sanser, men de mangler sansefiltre, så de kan lukke information, de ikke har brug for, ude. Dette ses eksempelvis hos børn i undervisningssammenhænge, hvor de har svært ved at sortere i, hvilke indtryk der er væsentlige.

2. Evnen til at se detaljer

Autister er meget opmærksomme på detaljer og fokuserer fuldstændig på dem. Det er dog svært for autister at sætte detaljerne ind i en større sammenhæng.

3. Evnen til at leve sig ind i andres situationer

Det kan være svært for autister at leve sig ind i andre personers situation og forstå, hvad deres hensigter er.

4. Tage beslutninger

Det er svært for autister at tage beslutninger og styring. Dette ses igen hos børn i undervisningssammenhænge, hvis planerne bliver ændret. Her er det svært for autister at omstille sig fra det, der var planlagt og gå i en anden retning. 

Kilde: Landsforeningen Autisme