DF og SF vil gøre op med østeuropæisk konkurrenceforvridning

Udenlandske chauffører skal ikke kunne udkonkurrere danskere inden for transportområdet, mener DF og SF, der er gået sammen om et nyt forslag.

Foto: Richard Gaarn Svendsen, TV MIDTVEST

Dansk Folkeparti og SF præsenterer mandag et forslag, der skal gøre op med social dumping og konkurrenceforvridning fra østeuropæiske chauffører.

- Vi skal simpelthen have gjort op med, at vores rastepladser bliver brugt til primært østeuropæisk arbejdskraft, som underbyder danske vognmænd og chauffører. Det dur simpelthen ikke, og det skal vi have sat ind overfor, siger Kristian Thulesen Dahl, der er formand for Dansk Folkeparti.

TV MIDTVEST beskrev søndag problematikken, som DF og SF altså nu vil gøre op med ved hjælp af et forslag, der indeholder otte punkter.

- Det er ikke i orden, at vi oplever, at udenlandske chauffører, der lever under meget kummerlige forhold på vores rastepladser, kan være med til at presse danske chauffører ud af jobbene, fordi de også får en meget lille løn, forklarer SF's formand, Pia Olsen Dyhr.

De otte punkter

*Påbud til kommunerne om at føre kontrol med social dumping på transportområdet. Det skal blandt andet ske ved at foretage tjek af rastepladser.

*Kommunerne skal forbyde "chaufførhoteller" i industriområder. SF og DF vil indføre et påbud om ikke at vige fra planloven i kommunerne og tillade opførsel af chaufførhoteller.

*En enhed under politiet skal i samarbejde med skattevæsenet have social dumping som særligt fokusområde. Indsatsen skal kredse om regler for skat, ordentlige løn- og arbejdsforhold, etableringskrav og udstationering.

*En særlig transport- og vejpolitienhed skal etableres til at kontrollere, at sikkerhed, køre- og hviletid samt færdselslov overholdes.

*Der skal indføres tidsbegrænsninger for parkering på samtlige rastepladser og parkeringsreservationer til busser.

*Politiets cabotagekontrol fra Politiaftalen 2015 skal permanentgøres, og der afsættes 15 millioner årligt. Kontrollen modarbejder cabotagekørsel og social dumping.

Hvad er cabotagekørsel?

Indenrigskørsel i et andet land end transportørens hjemland. Det kunne være en polsk chauffør, der fragter gods fra Brande til Thisted.

EU's cabotageregler tillader, at når en lastbil fra et andet EU-land har krydset grænsen og har aflæsset sit gods, så giver det ret til at køre tre indenrigsture inden for syv dage til hjemlandets løn- og arbejdsvilkår. Danmark tillader, at man kan optjene tre nye ture hver dag 365 dage om året, selv om reglerne klart siger, at cabotage ikke må have løbende eller permanent karakter. Hensigten med cabotagekørsel var oprindeligt at undgå tomkørsel og derved mindske miljøbelastningen.

Kilder: Den Store Danske & DTL - Danske Vognmænd

 

01:38 Luk video