Det skal være slut med halvtomme lastbiler på vejene

Et nyt forskningsprojekt skal gøre det muligt for godsbranchen at minimere kørsel med tomme og halvtomme biler og dele kapacitet.

Godstransport med lastbiler kan udnyttes langt bedre, end det sker i dag. 

En opgørelse fra EU-landene viser, at 24 procent af alle kørte kilometer med lastvogn sker med tomme biler, og at køretøjerne i gennemsnit kun fragter 57 procent af det, de egentlig har plads til. 

Målet for et nyt dansk projekt er et automatiseret logistiksystem til deling af overskydende kapacitet. Det oplyser Innovationsfonden i en pressemeddelelse.

Inspirationen kommer blandt andet fra alliancer i luftfarten, hvor selskaber også fragter passagerer for hinanden.

- Resultatet bliver et beslutningsstøttesystem, så de konkurrerende transportvirksomheder, der ønsker at være en del af slutproduktet, kan optimere driften. Virksomhederne vil spare på det, men det giver også værdi til samfundet, fordi mindre lastvognskørsel reducerer trængslen og udledningen af drivhusgasser, siger lektor og projektleder Kristian Hegner Reinau fra Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet.

Giver betydelige besparelser

GPS-registreringer vil vise, hvor de tusindvis af lastbiler befinder sig, og de tilsluttede transportvirksomheder skal komme med opdaterede oplysninger om overskydende eller manglende kapacitet til en fælles pulje. Desuden stiller de deres store flåder af lastvogne til rådighed for test af systemet i deres daglige produktion.

Ifølge Lars Bakkegaard, økonomidirektør hos FREJA giver slutproduktet giver mulighed for betydelige besparelser, og at det kan løfte den danske transportbranche og forbedre dets internationale konkurrencekraft.

Danske Fragtmænd har samme forventning.

- Brug af data bliver en afgørende konkurrencefaktor i transportindustrien fremover. Projektet kan reducere vores udgifter, men det vil også generelt gøre os bedre til at udnytte de oplysninger, der gemmer sig i store datamængder, siger it-direktør Ulf Preisler.

Projektet har et samlet budget på 15,1 mio. kr. og skal vare 3,5 år.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.