Det kører for Midttrafik

Stigende billetindtægterne i de midtjyske busser gav i 2010 58 millioner ekstra i kassen.

Indtægterne fra kundernes køb af busbilletter samt klippe- og periodekort lagde ni procent højere i i 2010 i forhold til 2009. 

Ca. 58 millioner kroner er indtægterne steget med, fra ca. 616 millioner kroner til 674 millioner sidste år.

Fremgangen er primært i regionens bybusområder og på de store regionale ruter. Den omfatter skoleelever, elever på ungdomsuddannelser og almindeligt betalende kunder.

Merindtægten fordeles til bestillerne af kollektiv trafik. Det vil sige 19 kommuner og Region Midtjylland. Først i marts kan Midttrafik fordele merindtægterne præcist.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.