Deltidsbrandmænd vil ikke dække besparelser

Staten vil flytte beredskabsopgaver over på det kommunale beredskab. Men de kommunale deltidsbrandmænd siger nej til nye opgaver.

Store besparelser vil fra 1. januar vende op og ned på det beredskab, som i dag hjælper borgerne ved brand, ulykker og naturkatastrofer.

Deltidsansatte brandmænd i landets kommuner frygter nu for en hverdag, der kan byde på opgaver som tidligere har været løst af de statslige beredskabscentre.

- Vi må se i øjnene at en deltidsbrandmand, der bare siger ja til det hele, han risikerer at blive fyret fra sin hovedbeskæftigelse og det kan vi ikke byde nogen deltidsbrandmænd, siger Karsten Andersen, der er formand for landsklubben for deltidsansatte brandfolk.

Dårligere service

Samtidig må de kommunale brandfolk indstille sig på yderligere effektiviseringer, når deres arbejdspladser fra nytår samles i 20 centrale enheder.

- Man kun jo godt være fristet til at tro, at der vil gribe til den nemme løsning og så lukke brandstationer eller skære ned på mandskabet, men så skal vi nok forklare dem, at det går ud over servicen. Det vil være naivt at tro andet, siger Karsten Andersen.

Den usikre fremtid bekymrer også beredskabschefernes organisation, specielt i forhold til den service borgerne får.

- Vi kan ikke sige, at det er uberørt, for vi kører ikke med den samme bemanding, nogle steder er går vi over til det vi kalder reduceret bemanding, hold med tre mand, det har man ikke været vandt til, siger Niels Christensen der er formand for foreningen af Kommunale Brandvæsener.

Set i det lys er spørgsmålet, om kommunerne overhovedet er sig i stand til at overtage beredskabs-opgaverne fra staten. Og kommunerne er bragt i en urimelig venteposition i forhold til de store ændringer i beredskabet.

- Mathed på Christiansborg

- Jeg har egentlig lidt på fornemmelsen, at der på Christiansborg også er en vis mathed over den beslutning, der er truffet, fordi man sådan set ikke helt har klarhed over, hvad man sætte i stedet, siger Carsten Kissmeyer fra Venstre, der er borgmester i Ikast-Brande Kommune.

Der spares for 300 millioner kroner sammenlagt i det statslige og kommunale beredskab.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Politik.