Dårligt indeklima skal øverst på skoleskemaet

Børn undervises i mange timer i klasselokaler, der har negativ effekt på deres sundhed og indlæringsevner.

Kommunerne har de senere år brugt over 18 milliarder kroner på renovering og opførelse af nye skoler.
    
Alligevel viser undersøgelser, at 90 procent af landets skoleklasser i løbet af dagen har et højere CO2-niveau i luften, end det myndighederne anbefaler.

quote- Energirenoveringer er løbet med opmærksomheden mange steder, fordi der også var penge at spare. Men det er klogt og oftest billigere på sigt at lave en samlet helhedsrenovering, hvor også indeklimaet forbedres

Per Anker Jensen, Lektor, DTU 

Det vil fonden Realdania nu gøre noget ved og har afsat 28 millioner kroner til en kampagne.

- Det handler jo ikke bare om, at der lugter dårligt af leverpostej i klassen, siger filantropidirektør Anne Skovbro fra Realdania.

Kampagnen skal gøre det nemmere for kommunerne at prioritere indeklimaet og tænke det ind i deres renoveringsplaner generelt.

Flere timer i dårligt klima

Skolereformen har kun forværret problemet, fordi skolerne nu bruges i mange flere timer.

Undersøgelser fra blandt andet DTU har fastslået, at det skader elevernes koncentration og indlæringsevne. Børn i klasselokaler med øget lufttilførsel klarer sig fem-ti procent bedre end i almindeligt beklumrede klasselokaler.

- For når klasselokalerne i halvdelen af skoledagen i snit har CO2-niveauer højere, end myndighederne anbefaler, så svarer effekten populært sagt til, at elever med et rigtig godt indeklima kan være et år foran pensum, når de når 9. klasse.
    
Realdania vil konkret samarbejde med udvalgte kommuner om at lave renoveringsplaner med øget fokus på indeklima, som kan bruges af andre kommuner.
    
Der skal også ses på behovet for at udvikle ny teknik til ventilation. Endelig skal børn og lærere involveres og gøres bevidste om vigtigheden af udluftning.

Kun få kommuner har en plan

Ifølge Bygherreforeningen har kun hver fjerde kommune en plan for deres indeklimaindsats, som ellers kunne hjælpe dem til at få flere forbedringer for de samme penge.
    
Lektor Per Anker Jensen fra DTU er specialist i drift og udvikling af bygninger. Han peger på, at flere undersøgelser viser et vedligeholdelsesefterslæb på mange af landets skoler.
    
- Energirenoveringer er løbet med opmærksomheden mange steder, fordi der også var penge at spare. Men det er klogt og oftest billigere på sigt at lave en samlet helhedsrenovering, hvor også indeklimaet forbedres, siger han.

Fakta om indeklima i skolerne

  
/ritzau/
  

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Sundhed.