Danske Beredskaber står sammen om at tage imod stormen Urd

De kommunale brandvæsner og beredskaber arbejder over hele landet på højtryk for at forebygge skader fra den kommende storm og stormflod.

DMI har varslet storm og stormflod gældende for store dele af landet. Det betyder også at der de seneste dage og lige sådan i de kommende har været og vil blive arbejdet i døgndrift fra Danske Beredskabers medlemmer, skriver Danske Beredskaber i en presse meddelelse.

- Vi forebygger der, hvor vi kan, og vi har selvfølgelig indkaldt alt disponibelt mandskab til at hjælpe til, hvor det er relevant, fortæller sekretariatschef Bjarne Nigaard, Danske Beredskaber.

- Vi håber selvfølgelig altid på, at vi har opsat for mange dæmninger og lavet for mange sandsække, men vi tager ingen chancer. Vi har op mod 1.800 mand på vagt landet rundt, og hvis vi kommer i bekneb, så kan vi tilkalde flere frivillige.

På tværs af kommunegrænserne og beredskabernes områder koordineres der i disse timer, så stormen Urd ikke får lov til at tage pusten fra beredskabet. 

- Det danske beredskab handler bl.a. om, at vi kan understøtte hinanden, når der er behov. Så efterhånden som stormen går i land, vil vi hjælpes ad med indsatser og informationer, så borgernes sikkerhed hele tiden kan optimeres mest muligt, forklarer Bjarne Nigaard.

Han fortæller også, at der kan blive tale om egentlig udveksling af mandskab og materiel, efterhånden som stormen vandrer over landet.

- Vi koordinerer hele tiden ressourcerne efter, hvor behovet er størst, slutter Bjarne Nigaard med håbet om, at omtanke og fælles hjælp får alle godt igennem stormen.