Dansk lov om stormflod er i konflikt med ekstremt vejr

Stormflod erklæres oftere, end hændelsen ifølge loven bør optræde. Stormrådet mener dog, at loven er god nok.

Weekendstormen Ingolf udløste en erklæring om stormflod i dele af landet. Så sent som i januar blev det sydøstlige Danmark ramt af en historisk stormflod.
    
I runde tal erklæres stormflod en gang årligt, selv om stormflod, der giver ret til erstatning, ifølge loven er en hændelse, der "statistisk set vil indtræffe sjældnere end hvert 20. år".
    
Stormrådets formand mener dog stadig, at lovens ord om stormflod giver mening. Men han erkender, at en udvikling mod mere ekstremt vejr presser definitionen.
    
- Det er klart, at det ekstreme vejr gør, at man med rette kan stille spørgsmålet, siger formand Jesper Rasmussen.
    
I praksis vurderer og erklærer rådet stormflod på baggrund af målinger fra Kystdirektoratet, som hvert femte år fastsætter niveauet for en stormflodsudløsende vandstand forskellige steder i landet.

De seneste niveauer blev fastsat i 2012. Rådet skal fastsætte nye niveauer for hele landet fra årsskiftet.  

- Jo mere ekstremt og tosset vejret udvikler sig, jo større spørgsmålstegn kan man stille ved de fem år. Men indtil videre har vi ikke udfordret de fem år, siger Jesper Rasmussen.

Af en opgørelse over stormfloder i Danmark på Stormrådets hjemmeside fremgår det, at der var 20 erklærede stormfloder i perioden 1991 til 2008.

Disse stormfloder har dog ikke ramt de samme steder i landet. Derfor er der mere end et år i snit imellem en erklæret stormflod i et givent område.
    
Kommuner som Nyborg og Kerteminde på Fyn er ramt seks gange eller mere i løbet af de 17 år. Og det gælder for en del af landet, at der i kyst- og fjordkommuner har været tre eller fire stormfloder i perioden.

- I Kystdirektoratet følger de for hver målestation med i, hvor højt målerne når op. Dermed vil det måler for måler statistisk blive en tyveårsbegivenhed. Derfor kan man sige, at metoden er god nok, siger Jesper Rasmussen.
    
Stormrådet afgjorde mandag, at der var stormflod i en række områder i Jylland og på Fyn, Sjælland, Lolland og Falster.
    
/ritzau/