Christiansborg skal kigge på stigende vandmasser

Formand for Folketingets miljøudvalg mener, at grundvandsstigning er et alvorligt og lidt overset problem.

Flere steder er Danmark ved at drukne i store mængder vand. Årsagen er store nedbørsmængder, og at grundvandet er steget over det meste af landet, skriver Jyllands-Posten mandag.
    
Professor Jørgen E. Olesen fra Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet mener, at den voldsomme vandmængde er et stigende og overset problem.

Og det er formanden for Folketingets miljøudvalg, Pia Adelsteen (DF), enig med professoren i.
    
- Vi taler meget om, at der er meget vand på marker, og at der er afvandingsproblemer, siger Adelsteen.
    
- Men der er ikke rigtig nogen af os, der har spekuleret i, at det er grundvandet, der også stiger. Jeg har i hvert fald ikke. Så på den måde kan man godt sige, at det er et overset problem.
    
Er det noget, I kommer til at tage op politisk?
    
- Ja. Det vil jeg mene, at vi gør. For vi skal alligevel have kigget på, hvordan vi får lavet afvandinger. Og så vil det være naturligt at tage med.
    
- Jeg synes, man skal gøre noget ved det. Vi er altså nødt til at have steder, hvor vi kan dyrke korn og andre afgrøder, så vi har noget at leve af, siger Pia Adelsteen.
    
Venstres miljøordfører, Erling Bonnesen, er ikke i tvivl om, at der skal gøres noget ved problemet.
    
- Vandet skal kunne komme væk. Der skal tages hensyn til, at landmændene kan få afvandet markerne. I byerne skal vi kunne gå tørskoet, fastslår han.
    
Kan det blive nødvendigt på et tidspunkt at erkende, at noget mere af Danmark ikke kan bruges til landbrug på grund af vandet?
    
- Undtagelsesvis kan det godt tænkes, at der kan være enkelte helt lavt liggende arealer, som det er bedst at tage ud af produktion, siger Bonnesen.

- Generelt er det ikke løsningen. Løsningen er at sikre afvandingssystemer, så vandet kan komme væk, siger Venstre-ordføreren.
    
Jørgen E. Olesen siger til Jyllands-Posten, at han ikke har noget entydigt svar på, hvad man kan gøre ved problemet.
    
- Men et kompromis kunne være helt at fjerne landbrugene fra nogle ådale og så lade vandet i åer og vandløb brede sig her, siger han.
    
Et andet forslag er at grave vandløbene bredere og dybere.
    
Og selv om Danmarks Naturfredningsforening er enig i, at vandløbene udgør en udfordring, så er udgravning ikke nødvendigvis løsningen.
    
Det mener Ella Maria Bisschop-Larsen, præsident i foreningen.
    
- Men man kan ikke blot grave sig ud af problemerne. Nogle steder vil det være bedre for samfundet, at man opkøber jord fra landmændene, og her lader vandet brede sig, siger hun til Jyllands-Posten.

DET DRIVVÅDE DANMARK

/ritzau/