Choktal: Midt- og Vestjylland topper i ny ulykkestatistik

Kedelig rekord for landsdelen med 187 dræbte i trafikken på seks år

På seks år mistede 1.193 personer livet i trafikken. Halvdelen var bilister, mens en tredjedel var cyklister eller fodgængere. Det viser Vejdirektoratets dødsulykkesstatistik fra 2010-2015.

Vejdirektoratet har fra 2010-2015 analyseret alle dødsulykker i trafikken i Danmark sammen med politiet. Det har givet nye oplysninger om for eksempel hastighed, uopmærksomhed, vejrforhold, oversigtsforhold og vejforløb, køretøjernes stand samt trafikanternes brug af for eksempel hjelm og sikkerhedsseler.

Tallene placererer Midt- og Vestjylland på en kedelig førsteplads blandt landets politikredse, når det gælder dødsulykker. I alt 187 blev dræbt i trafikken over seks år her i landsdelen. Nordjylland indtagere andenpladsen i statistikken med 138 dræbte. 

I løbet af de seks år har lidt mere end halvdelen af de dræbte mistet livet som enten chauffør eller passager i en bil. Tendensen har været faldende over de seks år, så det i 2015 var 46 % af de dræbte, der var i bil. Den samme tendens ses ikke for de bløde trafikanter. I gennemsnit var 14 % af de dræbte i trafikken cyklister og 16 % var fodgængere over de seks år. Der har kun været små udsving fra år til år.

”Vi har stor fokus på at skabe mere sikkerhed for både fodgængere og cyklister i trafikken. Derfor arbejder vi hele tiden for at sikre, at kommunerne har den nyeste viden, når de for eksempel skal indrette kryds og cykelstier,” siger Marianne Foldberg Steffensen fra Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Dødsulykkesstatistikken viser, at op mod 23 % af de dræbte sandsynligvis kunne have reddet livet, hvis de havde brugt hjelm eller sikkerhedssele korrekt. Trafikanterne kan selv være med til at reducere antallet af alvorlige ulykker i trafikken. Det gælder både brug af sikkerhedsudstyr, valg af hastighed og opmærksomhed på det, der foregår i trafikken.

quoteHastighedhed, uopmærksomhed og manglende orientering spiller ind i halvdelen af dødsulykkerne

Marianne Foldberg Steffensen, Vejdirektoratet

”Hastighed, uopmærksomhed og manglende orientering er faktorer, der spiller ind i mere end halvdelen af alle dødsulykker. Vejdirektoratet arbejder med at bekæmpe disse ulykker med for eksempel rundkørsler, heller, rumleriller og midterautoværn, men det er vigtigt, at trafikanterne også tager et ansvar for deres færden i trafikken,” konstaterer Marianne Foldberg Steffensen.

Fakta