CBS rapport: Landbruget har urimelige vilkår

Forskningsprojekt på CBS konkluderer, at rammevilkårene svækker dansk landbrug i konkurrencen med udlandet.

Tirsdag kom første delrapport af ekstern professor på CBS Troels Troelsens forskningsprojekt. Rapporten konkluderer, at dansk landbrugs rammevilkår gør det svært for branchen at konkurrere med udlandet. 

Analysen sammenligner rammevilkårene for danske landmænd med deres konkurrenter i Sydsverige, Nordtyskland og England. Institut for Produktions- og Erhvervsøkonomi på CBS støttet af Promilleafgiftsfonden har beregnet de økonomiske konsekvenser af de danske rammevilkår til projektet. 

- Den manglende indtjening i dansk landbrug har over de seneste 10 år medført eskalering af landbrugets gæld. Erhvervet er truet og bliver yderligere presset, hvis de i juni 2016 vedtagne vandplaner gennemføres, siger Troels Troelsen i en pressemeddelelse.

Danske bønder taber konkurrenceevne

landbrugsregnskabernes toplinje og dækningsbidrag er så pressede af de ringe rammevilkår i Danmark, at der ikke er indtægter til at dække alle lønninger, faste udgifter og renter. Derfor er investeringer og vedligeholdelse i tilbagegang, fremgår det af rapporten.

Årligt har en dansk planteavlsejendom i gennemsnit mistet 473.000 kr., svineejendommene 936.000 og malkekvægsejendommene 223.000 kr. i forhold til nabolandet med de næst-ringeste rammevilkår. 

I hele perioden 1997-2016 mangler en dansk planteavlsejendom således 10,5 mio. kr., en svineejendom 12,3 mio. kr. og en malkekvægejendom 7,8 mio. kr. i indtjening i forhold nabolandene. 

 


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Erhverv.