Brød måske forvaltningsloven

Politidirektør Jens Kaasgaard er sluppet fri af beskyldningerne om bestikkelse, men har muligvis brudt forvaltningsloven.

Offentligt ansatte bør ikke modtage gaver eller andre fordele fra borgere eller virksomheder i forbindelse med deres arbejde - det står der i et notat fra Personalestyrelsen. Derfor mener lektor ved Aalborg Universitet og ekspert i forvaltningsret Sten Brønsing, at Midt- og Vestjyllands politidirektør kan være i karambolage med den danske forvaltningsret. Uden at vurdere, om reglerne er blevet brudt i den konkrete sag siger Sten Brønsing:- Så er det op til det offentlige selv at bestemme, hvad man vil gøre, hvis der er nogen, der har gjort det - om man vil give en irettesættelse eller fyre vedkommende. Så længe, at man har brudt sig mod de forvaltningsretslige regler, så er det et spørgsmål om, hvorvidt det offentlige som arbejdsgiver vil gribe ind. Politidirektøren kan altså risikere en personalesag, selv om statsadvokaten har slået fast, at der ikke er begået noget strafbart i sagen. Statsadvokaten har konkluderet, at der ikke var tale om bestikkelse, da politidirektør Jens Kaasgaard tog imod billetter til sports- og koncertarrangementer for over 12.000 kroner.