Borgmestre i opråb om affald: Vi risikerer at miste arbejdspladser

Fire borgmestre i Vestjylland frygter, at regeringens udspil, der vedrører genanvendeligt husholdningaffald, vil koste lokale arbejdspladser og udlede mere CO2.

Hvis behandlingen af det genanvendelige husholdningsaffald sendes i udbud, vil det gå ud over blandt andet kommunerne i Nordvestjylland.

Det skriver borgmestrene fra kommunerne Holstebro, Skive, Struer og Lemvig i et åbent brev.

Brevet er et opråb på baggrund af regeringens og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensens (S) udspil om det, regeringen beskriver som visioner for en ”grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”.

I disse visioner foreslår regeringen og ministeren Dan Jørgensen en privatisering af affaldssektoren, og det vil betyde, at det kommunale affaldsselskab Nomi4s ikke længere kan håndtere affald i de fire kommuner.

Den privatisering vil ærgre borgmestrene, der er glade for det nuværende system med nomi4s i spidsen.

"Vi har i dag et godt, veldrevet og innovativt affaldsselskab i Nomi4s. Der er indført nye affaldsordninger hos borgerne, investeret kraftigt i genbrugspladser, behandlingsanlæg og robotsorteringsanlæg. Der er aktuelt aktiver for over 50 mio. kr., hvor værdien er afhængig af at anlæggene fortsat kan anvendes til affaldsbehandling eller afhændes til andre formål", skriver borgmestrene.

De fire borgmestre, H. C. Østerby fra Holstebro Kommune, Peder Christian Kirkegaard fra Skive Kommune, Niels Viggo Lynghøj fra Struer Kommune og Erik Flyvholm fra Lemvig Kommune, skriver i brevet, at regeringens ønsker vil få konsekvenser for vækst, innovation og arbejdspladser i de nordvestjyske kommuner.

Tvivl om det grønne i forslag

Forslaget fra regeringen har grobund i en grøn affaldssektor, og derfor har de opsat følgende punkter for visionen:

  • Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.
  • Udsortering af 80 procent dansk plast fra forbrændingen i 2030.
  • Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug.
  • Cirkulær økonomi skal være vækstmotor for Danmarks næste grønne erhvervseventyr.

Men de fire borgmestre sår altså tvivl ved, om planen reelt er en grøn omstilling, der skal spare CO2.

Deres anke er, at hvis behandlingen af det genanvendelige husholdningsaffald kommer i udbud, ender det muligvis med, at dagrenovation ender med at skulle blive kørt til forbrænding i eksempelvis Aarhus eller København – i modsætning til det lokale Måbjergværk.

Her skriver borgmestrene således:

”Det er ikke logisk og forklarligt, at lokalt affald ikke kan sendes til lokal behandling og energiudnyttelse. Vi risikerer at affaldet nu skal ud på landevejene med stigende CO2 udledning til følge. Det kan da ikke opfattes som særligt miljøbevidst.”

Landdistrikternes Fællesråd advarer

Hos Landdistrikternes Fællesråd er formand Steffen Damsgaard også imod regeringens forslag om en privatisering af affaldssektoren.

Han mener, at forslaget kan få negative konsekvenser for både miljø, klima og arbejdspladserne i landdistrikterne, siger han i en pressemeddelelse fra Landdistrikternes Fællesråd.

- En privatisering vil betyde, at den kommunale affaldssektor bliver skrevet ud af ligningen, hvilket kan medføre, at omkostningerne løber løbsk, og at det bliver dyrere for borgerne, især i landdistrikterne, hvilket vil være en skævvridning. Samtidig vil land- og yderområderne miste arbejdspladser – og miljøet bliver taberen, bl.a. fordi vi mister styringen med, hvor affaldet ender, og hvordan det behandles.

TV MIDTVEST jagter en politisk reaktion på kritikken fra borgmestrenes brev.

Læs hele brevet fra de fire borgmestre herunder.

Brev til regeringen fra borgmestre i Holstebro, Skive, Struer og Lemvig

Regeringen foreslår at privatisere både håndtering og genanvendelse af vores husholdningsaffald. Men kommunerne er imod.

Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Miljø.