Borgmestre i opråb om affald: Vi risikerer at miste arbejdspladser

Fire borgmestre i Vestjylland frygter, at regeringens udspil, der vedrører genanvendeligt husholdningaffald, vil koste lokale arbejdspladser og udlede mere CO2.

Hos Nomi4s i Holstebro har et affaldssorteringsanlæg, der er bemandet af robotter (arkivbillede). Foto: Henning Bagger / Ritzau Scanpix

Hvis behandlingen af det genanvendelige husholdningsaffald sendes i udbud, vil det gå ud over blandt andet kommunerne i Nordvestjylland.

Det skriver borgmestrene fra kommunerne Holstebro, Skive, Struer og Lemvig i et åbent brev.

Læs også Lokale indsamler tonsvis af affald: Vi skal holde naturen ren

Brevet er et opråb på baggrund af regeringens og klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensens (S) udspil om det, regeringen beskriver som visioner for en ”grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”.

I disse visioner foreslår regeringen og ministeren Dan Jørgensen en privatisering af affaldssektoren, og det vil betyde, at det kommunale affaldsselskab Nomi4s ikke længere kan håndtere affald i de fire kommuner.

Den privatisering vil ærgre borgmestrene, der er glade for det nuværende system med nomi4s i spidsen.

"Vi har i dag et godt, veldrevet og innovativt affaldsselskab i Nomi4s. Der er indført nye affaldsordninger hos borgerne, investeret kraftigt i genbrugspladser, behandlingsanlæg og robotsorteringsanlæg. Der er aktuelt aktiver for over 50 mio. kr., hvor værdien er afhængig af at anlæggene fortsat kan anvendes til affaldsbehandling eller afhændes til andre formål", skriver borgmestrene.

De fire borgmestre, H. C. Østerby fra Holstebro Kommune, Peder Christian Kirkegaard fra Skive Kommune, Niels Viggo Lynghøj fra Struer Kommune og Erik Flyvholm fra Lemvig Kommune, skriver i brevet, at regeringens ønsker vil få konsekvenser for vækst, innovation og arbejdspladser i de nordvestjyske kommuner.

Tvivl om det grønne i forslag

Forslaget fra regeringen har grobund i en grøn affaldssektor, og derfor har de opsat følgende punkter for visionen:

  • Affaldssektoren skal være klimaneutral i 2030.
  • Udsortering af 80 procent dansk plast fra forbrændingen i 2030.
  • Affaldskurven skal knækkes – mindre affald, mindre spild og mere genbrug.
  • Cirkulær økonomi skal være vækstmotor for Danmarks næste grønne erhvervseventyr.

Men de fire borgmestre sår altså tvivl ved, om planen reelt er en grøn omstilling, der skal spare CO2.

Læs også Affaldsselskaber spår stor ekstraregning for skraldeudspil

Deres anke er, at hvis behandlingen af det genanvendelige husholdningsaffald kommer i udbud, ender det muligvis med, at dagrenovation ender med at skulle blive kørt til forbrænding i eksempelvis Aarhus eller København – i modsætning til det lokale Måbjergværk.

Her skriver borgmestrene således:

”Det er ikke logisk og forklarligt, at lokalt affald ikke kan sendes til lokal behandling og energiudnyttelse. Vi risikerer at affaldet nu skal ud på landevejene med stigende CO2 udledning til følge. Det kan da ikke opfattes som særligt miljøbevidst.”

Landdistrikternes Fællesråd advarer

Hos Landdistrikternes Fællesråd er formand Steffen Damsgaard også imod regeringens forslag om en privatisering af affaldssektoren.

Han mener, at forslaget kan få negative konsekvenser for både miljø, klima og arbejdspladserne i landdistrikterne, siger han i en pressemeddelelse fra Landdistrikternes Fællesråd.

- En privatisering vil betyde, at den kommunale affaldssektor bliver skrevet ud af ligningen, hvilket kan medføre, at omkostningerne løber løbsk, og at det bliver dyrere for borgerne, især i landdistrikterne, hvilket vil være en skævvridning. Samtidig vil land- og yderområderne miste arbejdspladser – og miljøet bliver taberen, bl.a. fordi vi mister styringen med, hvor affaldet ender, og hvordan det behandles.

TV MIDTVEST jagter en politisk reaktion på kritikken fra borgmestrenes brev.

Læs hele brevet fra de fire borgmestre herunder.

Brev til regeringen fra borgmestre i Holstebro, Skive, Struer og Lemvig

”Regeringens ønske om et paradigmeskifte på affaldsområdet vil splitte kommunale affaldsselskaber og destruere kommunale værdier” - Det vil gå ud over vækst og innovation i Nordvestjylland.


I regeringens forslag til aftale med folketingets partier for ”Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi”, lægges der blandt andet op til:

 

  • Kommunale anlæg til behandling og sortering af genanvendeligt husholdningsaffald skal udfases.
  • Krav til kommunerne om udbud af behandlingen af genanvendeligt husholdningsaffald, herunder udbud af forsortering af genanvendeligt affald.
  • Krav om udbud af behandlingen af det forbrændingsegnede husholdningsaffald.

Vi kan alle lære nyt, og skal være åbne for nye ideer og nye organisationsformer, men det skal give mening!


Vi er alle enige om, at der skal gøres mere for miljøet, klimaet, herunder reducere CO2 udledning, forøge udsortering og genanvendelse af affald og afbrænde færre fossile brændsler, som eksempelvis plastik. Alt sammen gode ting, hvor vi som kommune, borgerne og virksomhederne skal bidrage – men hvordan kommer vi mål og hvem skal gøre hvad?


Udfasning af kommunale anlæg og tvungne udbud giver tab af lokale arbejdspladser og øgede udgifter for borgere og virksomheder.


De tvungne udbud vil splitte de sammenhængende værdikæder, som vort kommunale affaldsselskab Nomi4s arbejder efter. Det vil betyde, stigende priser for borgere og virksomheder.


Vi har i dag et godt, veldrevet og innovativt affaldsselskab Nomi4s. Der er indført nye affaldsordninger hos borgerne, investeret kraftigt i genbrugspladser, behandlingsanlæg og robotsorteringsanlæg. Der er aktuelt aktiver for over 50 mio. kr., hvor værdien er afhængig af at anlæggene fortsat kan anvendes til affaldsbehandling eller afhændes til andre formål.


Når vi sammenligner Nomi4s med andre kommunale affaldsselskaber og kommuner har selskabet en god grøn profil og et attraktivt prisniveau i forhold til borgere og virksomheder, samt lever til fulde op til Statens genanvendelsesmål.


Nomi4s outsourcer i dag de store opgaver til private virksomheder, eksempelvis udgør alene tømning af alle husstandsbeholdere kr. 46 mio. per år.


Regeringen skriver at kommunale behandlingsanlæg skal udfases. Det vil være en direkte destruktion af de kommunale anlæg der er investeret i, da det langt fra er sikkert, at behandlingen vil fortsætte lokalt med private investorer. Erfaringerne taler meget for, at behandlingsanlæg ikke placeres omkring kommunerne i Nordvestjylland, men nærmere i nærheden af storbyer og områder med stort befolkningsgrundlag. Det vil give tab af arbejdspladser og innovation i vores lokalområde.


Vi kommer til at sende genanvendeligt affald ud af kommunerne til behandling et andet sted i Danmark eller til udlandet.


Tilsvarende vil kunne ske for alt det forbrændingsegnede affald, som Nomi4s hidtil har sendt til Måbjergværket siden 1993. En konsekvens kunne være at dagrenovationen fra Nomi4s skulle leveres på forbrændingsanlæg i Århus eller København, medens Måbjergværket skulle have affald fra Fyn.


Det er ikke logisk og forklarligt, at lokalt affald ikke kan sendes til lokal behandling og energiudnyttelse.


Vi risikerer at affaldet nu skal ud på landevejene med stigende CO2 udledning til følge. Det kan da ikke opfattes som særligt miljøbevidst.


Kommunerne – ret og pligt


Et paradigmeskifte på affaldsområdet betyder også at kommunernes og de folkevalgtes indflydelse på affaldsområdet udfases.


Følges regeringens forslag vil kommunerne fortsat have ansvar for de kommunale genanvendelsesprocenter, men mister retten til beslutninger om behandling, sporing af materialer mm. Det betyder at kommunerne kommer til at stå på mål for noget, man ikke har mulighed for at påvirke.


Borgere og erhvervslivet fortjener det bedste i form af en god service, grønne og bæredygtige løsninger samt attraktive gebyrer og takster på affaldsområdet. Det har vi i kommunen konstant fokus på.


Tvungne udbud og udfasning af de lokale løsninger går ikke. Det er den forkerte vej!
I stedet bør de kommunale affaldsselskaber have styrket muligheden for at udnytte deres behandlingsanlæg - også til at omfatte erhvervsaffald i det omfang erhvervslivet ønsker det.


De kommunale affaldsselskaber skal være en del af omdrejningspunktet for den cirkulære økonomi, så arbejdspladser og innovation forbliver i de regionale områder.

Se mere
04:58

Regeringen foreslår at privatisere både håndtering og genanvendelse af vores husholdningsaffald. Men kommunerne er imod.

Luk video