Borgmester: Ulovlige alkohol-reklamer til unge skal stoppes

Viborgs borgmester griber nu opfordringen fra Alkohol & Samfund. Værtshuses ulovlige markedsføringer over for unge under 18 år bør have konsekvenser.

Temabar i Viborg er blandt de beværtninger, som er i søgelyset efter ulovlig markedsføring over for unge under 18 år. Foto: Morten Fyrstenborg, TV MIDTVEST

- Jeg er meget uforstående, og jeg tager den kraftigste afstand.

Sådan lyder det fra Viborg Kommunes borgmester dagen efter at interesseorganisationen Alkohol og Samfund har fremlagt en rapport, hvor flere barer og diskotekter i Midt og Vestjylland får skarp kritik.

01:54

Se TV-indslag om alkoholproblematikken

Luk video

Blandt andre Temabar i Viborg, som sammen med eventarrangøren Beer Runners Denmark, den 13. maj i år arrangerede ølstafet rundt om Søndersø. Deltagerne skulle være mindst 16 år og altså ikke 18, som er den lovpligtige alder for at få udskænket alkohol.

- Jeg er simpelthen så skuffet over, det kan finde sted. Det er under en måned siden, vi havde det sidste møde, hvor alle restauratørerne, de var til møde ovre på politigården, og jeg deltog selv, hvor vigtigheden af de unge mennesker, der ikke er i det natteliv, hvor den bliver vendt.

Det skal vendes, og det skal helst have konsekvenser

Torsten Nielsen, borgmester, Det Konservative Folkeparti, Viborg Kommune

- Og så vi skal lægge øjne til det her. Det er rystende - det er skuffende, fastslår en vred konservativ borgmester, Torsten Nielsen, der også er formand for bevillingsrådet i Viborg Kommune.

Bryder aftaler

Nu skal sagen undersøges hos bevillingsnævnet.

- Hele samarbejdet er vi enige om i bevillingsnævnet. Med restauratørerne, med politiet og så ser vi nogen, der bryder helt igennem på alle aftaler. Det skal have konsekvenser.

Hvis politikerne vil, så burde de kunne få stoppet det her ret hurtigt, mener Peter Konow, som er direktør i Alkohol & Samfund.

Han peger over for TV MIDTVEST på en bestemmelse i restaurationsplanen for kommunerne i Midt- og Vestjyllands Politikreds.

Læs også Politikere kan stoppe reklamer for alkohol for helt unge

Ifølge Peter Konow giver bestemmelsen mulighed for at kommunens bevillingsnævn (som blandt andet består af byrådspolitikere, restauratører og folk fra politiet) ophæver bevillingen for den restauration, som overtræder lovgivningen omkring reklame for alkohol.

En alvorlig sag

Borgmesterer Torsten Nielsen vil dog ikke afsløre, hvor langt man vil gå over for restauratørerne.

- De, der er myndighed, de træffer de rigtige beslutninger, siger han om, hvilke konsekvenser overtrædelserne skal have.

Men han fastholder, at det bør have følger, og at det er en alvorlig sag.

Læs også Ølstafet til 16-årige: Diskoteker kritiseres i ny rapport

- Vi kan ikke have, når vi laver aftaler, at man så tolker på de aftaler efter bedst befindende. Det skal vendes, og det skal helst have konsekvenser.

- De unge har intet at lave på værtshusene, før de bliver 18 år, slutter Torsten Nielsen.

Den Røde Baron og East End i Holstebro samt Dansebar & Einstein i Herning bliver også kritiseret i rapporten. 

Se hele interviewet med borgmesteren herunder.

02:55

Interview med Torsten Nielsen

Luk video

 

Fakta: Det siger love og regler


Det er ikke tilladt at omtale, vise billeder eller hentyde til alkohol i markedsføring, der er rettet mod børn og unge under 18 år.
(Markedsføringsloven §11)

Handelspraksis rettet mod børn og unge, eller hvor børn og unge er særligt sårbare over for den pågæl-dende handelspraksis, skal være udformet med særlig hensyntagen til børns og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lettere at påvirke og nemmere at præge. 
(Markedsføringsloven, §3)

Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer må, uanset hvilken form den antager, aldrig rette sig mod børn og unge
(Alkoholreklamenævnets regelsæt for god skik for markedsføring af alkohol, §6)

Markedsføringen af alkoholholdige drikkevarer må ikke opfordre til et stort eller umådeholdent forbrug. 
(Alkoholreklamenævnets regelsæt for god skik for markedsføring af alkohol, §3)

Markedsføring må ikke finde sted på arbejdspladser, på uddannelsesinstitutioner 
eller kollegier. 
(Alkoholreklamenævnets regelsæt for god skik for markedsføring af alkohol, §5)

Markedsføring må aldrig anvende personer, der på grund af deres unge udseende giver indtryk af, at unge mennesker drikker alkoholholdige drikkevarer. 
(Alkoholreklamenævnets regelsæt for god skik for markedsføring af alkohol, § 6)

Modeller, skuespillere og lignende, der anvendes i markedsføringen, skal være, og se ud til at være, mindst 25 år. 
(Alkoholreklamenævnets regelsæt for god skik for markedsføring af alkohol, § 6)

Det er forbudt at servere stærke drikke for personer, der ikke er fyldt 18 år
(Restaurationsloven §29)

Kilde: Alkohol & Samfund