Borgerklage udsætter sandfodring ved den jyske vestkyst

Tonsvis af sand skulle have været pumpet ud langs jyske kyster, men klage fra opfinder har sat arbejdet i stå.

(Arkivbillede). Foto: Mikael Andersen, TV MIDTVEST

Kystdirektoratet plejer hvert år ved denne tid at pumpe en masse sand ud langs den jyske vestkyst for at beskytte kysten mod erosion.

Men ikke i år.

For en borger har klaget over sandfodringen, og det betyder, at man endnu ikke er gået i gang med at sandfodre ud for kysten ved Lønstrup og Søndervig.

- Sådan er de demokratiske spilleregler, og derfor afventer vi behandlingen af klagen, siger Hans Erik Cutoi-Toft, leder af kystzoneforvaltningen i Kystdirektoratet.

Læs også Omstridte drænrør får chancen igen

Der er blevet sandfodret siden 1970'erne for at forhindre, at havet æder sig for langt ind på kysterne, hvor sommerhuse kan være truet.

Grundejere er bekymrede

Sidste år blev reglerne lavet om, så tilladelsen til sandfodring nu kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet.

Hans Erik Cutoi-Toft håber, at direktoratet får medhold, og at afgørelsen kommer snart.

- Jo længere hen på året, vi kommer, jo færre vinduer er der til at lave det her arbejde. For det afhænger af vind og vejr, siger han.

De to steder, hvor sandfodringen er udsat, er ved Lønstrup i Jammerbugt og syd for Søndervig ved Holmsland Klit.

Det vækker bekymring hos grundejere, at direktoratet ikke er kommet i gang med at pumpe sand ud ved kysten.

- Sand er ikke nok, men det er en del af løsningen. Derfor er det i mine øjne usmageligt og uanstændigt, at en enkelt borger på denne måde forhindrer, at der bliver sandfodret, siger Erling Mikkelsen, formand for Grundejerforeningen Strandfogedgården/Lønstrup, til Jyllands-Posten.

Den borger, der har klaget over sandfodringen, er Poul Jakobsen fra Skagen.

Han har selv opfundet nogle drænrør, som har været gravet ned i sandet ved Holmsland Klit. Der er ikke dokumenteret en effekt af disse rør, og Poul Jakobsen er blevet bedt om at fjerne dem igen.

- Jeg har klaget, fordi jeg ikke mener, at man skal bruge skatteborgerens penge på en metode, som ikke virker. Sandet forsvinder i den første storm. Jeg kan standse erosionen meget billigere, siger Poul Jakobsen til Jyllands-Posten.

Kystdirektoratet gør ifølge Hans Erik Cutoi-Toft gældende, at Poul Jakobsen ikke er klageberettiget, da han efter myndighedens opfattelse har en interesse i at forhindre sandfodring.

Dette spørgsmål skal klagenævnet også tage stilling til.