Bilagsrod i L&F koster 60 mio. kroner

Bilagsrod i Videnscenter for Svineproduktion bliver dyrere for Landbrug & Fødevarer end tidligere forventet.

Landbrug & Fødevarer står nu til at miste op mod 60 millioner kroner på grund af en række fejl i organisationens håndtering af EU-støtte til projekter. Det fortæller Jan Mousing, direktør i Landbrug & Fødevarer, i dag til Landbrugsavisen.

Sagerne opstod i januar, hvor organisationen ud fra en stikprøve konstaterede, at der var fejl i Landbrug & Fødevarers håndtering af støtte til en række EU-projekter for samlet 28 millioner kroner. Men nu vurderes konsekvenserne til at være over dobbelt så store, som organisationen ellers først havde antaget.

- Samlet set troede vores rådgivere, at vi skulle hensætte 28 millioner kroner, da vi gik ud af 2013, til bilagssagerne. Men siden hen har NaturErhvervstyrelsen behandlet sagerne, og der ligger nu en afgørelse i fire af sagerne. Ud fra dem har vi vurderet, hvordan det ser ud, og der er det vores vurdering, at vores samlede tab i stedet vil blive op til 60 millioner kroner," siger Jan Mousing til Landbrugsavisen.

Negativt årsregnskab

Bilagsrodet betyder, at Landbrug & Fødevarer får et ekstra tab, som skal indgå i regnskabet for 2014 og give et endnu større negativt årsregnskab.

Landbrug & Fødevarer som konsekvens af sagen allerede fyrede den daværende direktør i Videncenter for Svineproduktion, da de opdagede fejlene tilbage i januar, og har siden strammet op på procedurerne.

- Vi har allerede draget de pågældende til ansvar, så vi har haft en oprydning. Fremadrettet har vi sørget for nogle bedre procedurer, som sikrer os en bedre projektstyring fremover," siger Jan Mousing.