Bier skal kortlægges: Nyt register skal sikre honningbier mod udryddelse

Nyt bi-register skal sikre honningbierne bedre mod sygdomsudbrud

Fra og med onsdag skal alle biavlere registreres i et centralt register, som skal hjælpe avlerne med at sikre en effektiv inddæmning, hvis der sker udbrud af skadelige sygdomme blandt bierne.

- I Danmarks Biavlerforening går vi ind for et system, hvor man hurtigt og effektivt kan finde frem til placeringen af landets bigårde og samtidig kan håndtere flytning af bifamilier., siger Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening

Når bier flyver rundt i landskabet, bidrager deres arbejde både til at bestøve jordbærplanter, kløvergræs til fodboldbaner og naturligvis den søde honning. Bierne spiller en vigtig rolle i for fødevareproduktionen, så når sygdom eller skadedyr rammer en bi-familie er det vigtigt med en effektiv indsats for at forhindre dem i at sprede sig.

- Disse funktioner er vigtige i forhold til at kunne forhindre spredning af sygdomme, og derfor er det en hjælp til at sikre biavlen og biavlerne. På den baggrund anbefaler vi selvfølgelig, at landets biavlere tager godt imod EU´s initiativ for at sikre biernes sundhed, siger Arne T. Henriksen, formand for Danmarks Biavlerforening.

Biavlerne er tvunget til at deltage i registret, så myndighederne hurtigt kan gribe ind og advare nabobiavlere, hvis der opstår smitsomme sygdomme hos en biavlers bier.

- Med kortlægningen af alle landets biavlere får vi et effektivt redskab, når der sker udbrud af smitsomme sygdomme. Hvis for eksempel ondartet bipest bliver konstateret i en bi-familie, kan vi med langt større sikkerhed få advaret alle naboavlere i tide, før sygdommen når at sprede sig, siger enhedschef i Landbrugsstyrelsen Mette Hyldebrandt-Larsen.

Fakta om nyt bi-register

Registret har eksisteret på frivillig basis siden 2011. Der står derfor allerede 4.087 biavlere registreret.