Bi-avl summer på sidste vers

20.000 bifamilier er forsvundet siden 2009. Erhvervsbiavlerne kræver støtte især af hensyn til bestøvningen.

De professionelle biavleres dårlige økonomi er den største trussel mod den nødvendige bestøvning af både landbrugsafgrøder og vilde planter.

Det mener erhvervsbiavlerne, som efterlyser støtte til biavlen, inden den sidste store erhvervsbiavler lukker og slukker.

- Det er ikke længere muligt at leve af biavl. Om få år vil antallet af erhvervsbiavlere være så lavt, at det er ligegyldigt, siger Lars H. Ehrensvärd Jensen, næstformand i foreningen Erhvervsbiavlerne.

Siden 2009 er der forsvundet 20.000 danske bifamilier. På trods af en klar strategi om det modsatte fra Fødevareministeriet, som biavlen hører under. Ifølge de officielle skøn er der kun 150.000 bifamilier tilbage.

- Men vi er mange, der mener, det snarere er det halve, siger Lars H. Ehrensvärd Jensen.

Honning er ligegyldigt

Baggrunden for krisen er lave honningpriser, hård europæisk konkurrence og stigende udgifterne.

Ifølge Erhvervsbiavlerforeningen er produktionen af 2000 tons dansk honning årligt i sig selv ligegyldig.

- Biavlens virkelige samfundsmæssige og økonomiske betydning ligger i bestøvningen, hvor værdien alene i landbrugsafgrøder anslås til over en milliard kroner.

- Bierne er desuden uundværlige for at sikre den efterlyste mangfoldighed og biodiversitet i naturen, siger Lars H. Ehrensvärd Jensen.

Avlernes ønsker derfor den professionelle biavl støttet som naturpleje på grund af bestøvningens værdi.

- Det betyder støtte på 25 millioner kroner årligt. Det er småpenge i forhold til, hvad der normalt bruges på både lstøtte til landbrug og naturplejestøtte, siger Lars H. Ehrensvärd Jensen.

/ritzau/