Beskeden interesse for kadetuddannelse

151 har søgt om optagelse på uddannelsen som politikadet, hvilket er en del mindre end på det første hold. Skyldes kan findes i grænsestriden.

Det skal ses i lyset af, at det første hold på 53 færdiguddannede politikadetter endnu ikke har fået lov til at aflaste politiet ved den dansk-tyske grænse. Det skyldes en strid med staten om deres arbejdsvilkår. De 151 ansøgninger skal tages med forbehold, da politiet endnu ikke har haft mulighed for at gennemgå ansøgningerne.
    
Det er planen, at næste hold af politikadetter skal begynde på uddannelsen til januar. 474 havde søgt om en plads på uddannelsen, da der i starten af året kunne søges om optagelse første gang. Fristen var oprindeligt 19. december, men på grund af det lave antal ansøgninger, på omkring 350, blev fristen derfor skubbet.
    
I november sidste år besluttede Folketinget i forbindelse med finanslovaftalen, at en ny politikadetuddannelse skulle oprettes.
    
/ritzau/