Bent Hansens sidste opgave: Lukning af regionshus

Bent Hansen er snart fortid som formand for Danske Regioner. Han ligger dog ikke på den lade side.

Det siddende regionsråd skal i december måned tage stilling til et forslag om, at regionshuset og dets medarbejdere i Holstebro bliver rykket øst på.

Det fortæller Bent Hansen, der både er regionsrådsformand i Region Midtjylland og  formand for Danske Regioner i en pressemeddelelse:

- På vegne af Danske Regioner har jeg indgået en aftale med regeringen om at effektivisere de administrative funktioner. Den opgave skal vi selvfølgelig også løse i Region Midtjylland. Derfor har jeg bedt administrationen finde forslag til besparelser, og det har nu resulteret i forslaget til Regionsrådet om at lukke regionshusene i Holstebro og Horsens, lyder det.

Region Midtjylland har i dag regionshuse i Holstebro, Viborg, Horsens og Aarhus.

Ingen afskedigelser

Planen er ifølge forslaget, at de 70 medarbejdere fra regionshuset i Holstebro skal flyttes til enten Viborg eller Aarhus. Derfor vil der i det nuværende regionshus i Viborg blive gjort plads til 60 nye medarbejdere.

- Der vil ikke blive tale om at afskedige medarbejdere, men en del medarbejdere får desværre noget længere på job, siger regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen.

Forslaget vil ifølge pressemeddelelsen resultere i en besparelse på knap fire millioner kroner, der bl.a. kommer som følge af Region Midtjylland efter flytningen vil have færre udgifter til husleje, varme og andet.

Regionsrådet skal tage stilling til forslaget på et regionsrådsmøde d. 15. december. Hvis medlemmerne godkender lukningen, vil flytningen af medarbejderne ske fra ca. 1. juni til 31. december 2018.