Bent H: Flere ældre presser udgifter

Stigende udgifter til ny medicin, nye behandlinger og flere ældre, der skal have behandling på sygehusene er blandt årsagerne til store besparelser.

Udgifterne er på himmelflugt samtidig med at de lovede millioner fra regeringen ikke kommer. Region Midtjylland præsentererede et sparekatalog, hvor der skal findes besparelser på 500 millioner kroner. Det betyder, at omkring 1500 stillinger skal nedlægges. Det går hårdt ud over sygehuse, akutbehandling og administrationen i regionen.

- Vi laver en samlet sparerunde, der er tilstrækkelig til, at vi ikke skal komme løbende hvert halve år med nye grønthøster-besparelser. Det kan vi simpelthen ikke holde til, siger Bent Hansen (A) til TV/MIDT-VEST

Ældre og medicin

De store besparelser forklarer regionsformanden med to forhold. Dels havde regionen udsigt til et ekstra bloktilskud fra regeringen på 200 millioner kroner. Det tilskud kommer ikke. Og så er priserne på sygehusbehandlinger steget voldsomt.

- Vi kan se udgifterne til ny medicin, til nye behandlinger, det at der er flere, der bliver ældre, der skal have behandlinger i vores system, det presser vores udgifter. Det er den anden halvdel af den store besparelse vi skal igennem nu, siger regionsrådsformand, Bent Hansen (A).

Med et sparekatalog på 500 millioner kroner håber den socialdemokratiske regionsformand, Bent Hansen, at det varer et godt stykke tid, inden regionen igen skal igennem massive besparelser.

- Det vi gerne skulle undgå, er de her sparerunder, fordi vi ikke er i balance. Nu skal vi have nogle regnskaber som viser et nul eller måske endda er positive, siger Bent Hansen (A).