Bekæmper prisstigninger: Region Midtjylland modtager 21,5 millioner

​Med 21,5 millioner fra EU, hjælper Region Midtjylland nu fjernvarmekunder mod store prisstigninger og sætter samtidigt fart på den grønne omstilling.

Bent Hansen er godt tilfreds med aftalen om de mange millioner. Foto: Arkiv

21,5 millioner kroner.

Så mange penge har Region Midtjylland netop fået bevilget i samarbejde med 25 lokale fjernvarmeselskaber og regionens EU-kontor, Central Denmark EU Office. Pengene stammer fra den Europæiske Investeringsbank og de går til projektet med det mundrette navn REFER-CDR.

Pengene skal blandt andet gå til at skærme cirka 35.000 fjernvarmekunder mod prisstigninger, der kan løbe op på flere tusinde kroner per hustand om året.

01:48 Luk video

Prisstigningerne er ellers varslet, på grund af et statsligt tilskud – det såkaldte ”grundbeløb” bortfalder med udgang af 2018.

- Heldigvis har vi løbende haft en rigtig god dialog med de fjernvarmeværker, der står til at blive ramt, og det er meget glædeligt, at bevillingen nu er godkendt i EU-systemet, så vi kan løse udfordringen i fællesskab, siger formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, Bent Hansen.

Fakta om EU-bevillingen

  • Projektet REFER-CDR har netop fået bevilget 21,5 mio. kroner til at understøtte omstilling til energieffektiv og CO2-besparende teknologi i fjernvarmen.
  • 25 midtjyske naturgasfyrede fjernvarmeselskaber deltager i projektet og har givet tilsagn om samlede investeringer på i alt 543,7 mio. kroner.
  • Investeringerne vil udfase naturgassens anvendelse på værkerne og erstattes af forskellige CO2-neutrale energikilder
  • Målet med projektet og investeringerne er, at gøre værkerne mere robuste og fremtidssikre
  • Region Midtjylland er projektleder i REFER-CDR, og sikrer udover adgang til rådgivning for de enkelte selskaber også fælles workshops og netværksmøder med fokus på erfaringsudveksling.
  • Der er nedsat en styregruppe til projektet. Heri sidder 4 værker repræsenteret ved driftsleder Jørgen Sørensen, Vinderup Fjernvarme, Direktør Morten Abildgaard, Viborg Fjernvarme, bestyrelsesformand Anders Møller, Løsning Fjernvarme og bestyrelsesformand Morten Bøhm, Værum-Ørum Fjernvarme.
  • Projektet er 3-årigt og slutter i maj 2020

Godt for miljøet

Baggrunden for samarbejdet mellem Region Midtjylland og de 25 fjernvarmeselskaber er, at selskaberne har givet et tilsagn fra selskaberne om, at de frem mod 2020 vil investere 543,7 millioner kroner i ny energieffektiv teknologi. De 21,5 millioner fra EU lander på et lunt sted, fortæller Jørgen Sørensen, der er driftsleder i Vinderup Varmeværk.

- Uden grundbeløbet mangler vi fem millioner årligt på vores værk, så vi kommer ikke uden om at skulle investere i grøn teknologi. Her har vi selvfølgelig gjort os nogle tanker, men vi har samtidigt stort behov for kvalificerede indspark i forhold til både juraen på området og selve teknologien, forklarer han.

Han understreger, at samarbejdet, der har Region Midtjylland som projektleder, netop sikrer muligheden for rådgivning af høj kvalitet samt ikke mindst erfaringsdeling mellem de 25 værker, der alle befinder sig på forskellige stadier i forhold til de kommende investeringer.

- Vi kigger primært på varmepumpeteknologi, hvor vi på en eller anden måde kommer til at kunne trække energi ud af grundvandet. Men det er et komplekst marked at skulle investere i, og med denne ordning, får vi udredt, hvordan får vi gør det bedst muligt, siger Jørgen Sørensen.

Udover at fjernvarmeværkerne kan lære af hinanden, er det også målet at udbrede erfaringerne til resten af EU, så midtjysk og dansk fjernvarme dermed bliver udstillingsvindue for den grønne omstilling, der er i gang internationalt.

Her ses de 25 varmeværker, der får glæde af pengene. Foto: Region Midtjylland

Midtjylland i førertrøjen

Udover at skabe grundlaget for bæredygtig grøn omstilling af fjernvarmen, kommer bevillingen i REFER-CDR også til at få positiv betydning for erhvervslivet i regionen.

Tal fra Danmarks Statistik samlet i rapporten "Grønne varer og tjenesteydelser", udgivet i juni 2016, viser således, at midtjyske virksomheder er absolut førende i forhold til grøn teknologi med 18.700 fuldtidsjob og en samlet eksport af grøn teknologi på hele 40 milliarder kroner svarende til mere end halvdelen af den samlede danske grønne eksport.

- I første omgang handler det selvfølgelig om at beskytte varmekunderne mod de her massive prisstigninger, men når vi taler om grønne investeringer, betyder Region Midtjyllands status på det område, at det næsten ikke kan undgå også at gavne regionens virksomheder, siger formand for Regionsrådet i Region Midtjylland Bent Hansen.

Fakta om ny energiteknologi

De 25 selskaber, der indgår i samarbejdet med Region Midtjylland i det EU-støttede REFER-CDR projekt investerer samlet 543,7 mio. kroner. Overordnet kan investeringerne inddeles i tre typer af energiteknologi:
  • Varmepumper
Varmepumper i fjernvarmen fungerer som et omvendt køleskab, hvor man trækker varme ud af en energikilde som f.eks. overskudsvarme fra industrien, søvand eller grundvand. Varmepumper drives ofte af strøm, som i Danmark i dag er mere end 50 pct. grøn.
  • Ledningsnet
Flere og flere fjernvarmeværker vælger at binde sig sammen med en såkaldt transmissionsledning, så de kan udveksle overskudsvarme. Det giver en række effektiviseringsfordele, som både kan være en økonomisk fordel og give mulighed for at udnytte mere vedvarende energi.
  • Biomasse og solvarme
Mange fjernvarmeværker i Danmark producerer i dag grøn varme på flis,- halm- og træpilleanlæg eller på store solvarmeanlæg. De naturgasfyrede kraftvarmeværker har med den nuværende lovgivning kun begrænset mulighed for at omstille til f.eks. biomasse. Til gengæld er solvarme eller varmepumper ofte en mulighed.