Bedre behandling af blodpropper i hjernen

Borgere i Midt- og Vestjylland, der får en akut blodprop i hjernen, vil fremover få en hurtigere og mere intensiv behandling af deres sygdom. Håbet er, at de dermed undgår varige skader

Fremover vil alle patienter, der er mistænkt for at have en blodprop i hjernen, blive kørt direkte til en neurologisk specialafdeling på enten Regionshospitalet i Holstebro eller Aarhus Universitetshospital.

Begge steder tilbyder, som det eneste sted i Region Midtjylland, en trombolysebehandling, der kan opløse en blodprop, hvis behandlingen bliver givet få timer efter blodproppen er observeret.

Hurtigere indsats

Hidtil er patienter med symptomer på blodprop i hjernen også blevet modtaget ved regionshospitalerne i Randers, Viborg og Horsens.

Men nu skal en specialiseret udredning og behandling på de neurologiske afdelinger sikre, at flere patienter i Region Midtjylland overlever sygdommen uden større handicap.

De nødvendige røntgenundersøgelser foretages samme dag patienten indlægges i samarbejde med røntgenlæger, og dermed kan behandlingen skræddersyes til den enkelte patient og risikoen for en efterfølgende ny blodpropsepisode forebygges effektivt.

Den hurtigere udredning betyder, at nogle patienter kan undersøges, behandles og udskrives allerede samme dag, mens patienter med mere komplicerede tilstande vil blive indlagt.

- Egentlig startede det hele med, at vi skulle spare 20 millioner kroner i neurologien. Det fik os til at tænke på, om der var nogle ting, vi kunne gøre bedre og mere effektivt. Vi mener nu, at vi har fundet en løsning, der både betyder en mere effektiv behandling, og en besparelse, fortæller professor Grethe Andersen, overlæge ved Neurologisk Afdeling.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Samfund.