Bagmandspolitiet anker ikke frifindelse

Bagmandspolitiet vil ikke anke landsrettens frifindelse i sag om kursfup, da den ikke er principiel.

Frifindelsen i Vestre Landsret af to bankdirektører, tre bankansatte og Sparekassen Himmerland i sag om kursfup står ved magt.

Det er konsekvensen af, at Bagmandspolitiet har valgt ikke at anke dommen, oplyser konstitueret chef i Bagmandspolitiet Henrik Helmer Sten.

- Vi har besluttet os for ikke at gå videre med det, fordi det er en frifindelse på beviser, og da Højesteret kun kan tage stilling til juraen og ikke beviserne, så giver det ikke mening at tage sagen videre, siger Henrik Helmer Sten til Ritzau.

Sagen handler om salg af aktier i Sparekassen Himmerland, der blev købt af Ebh Bank. Tiltalen gik på, at man ville vildlede markedet, da aftalen i 2008 blev lavet. Men landsretten mener ikke, at det er bevist, at det var hensigten.

- Retten finder det ikke tilstrækkeligt bevist, at det var hensigten. Man kan ikke udelukke, at aktierne blev købt, fordi man gerne ville have dem, sagde Henrik Helmer Sten kort efter dommen.

- Det skal selvfølgelig medføre en frifindelse, hvis landsretten ikke mener at kunne udelukke, at aftalen blev indgået, fordi man rent faktisk gerne ville have aktierne. Og så må man jo købe dem til den pris, man vil, sagde han.

Umiddelbart mener Bagmandspolitiets chef ikke, at frifindelsen vil få indvirkning på andre sager om kursmanipulation, der venter på at komme for retten.

Frifindelsen har fået en af forsvarerne i sagen til at kritisere Finanstilsynet. Forsvarer Jakob Lund Poulsen sætter spørgsmålstegn ved, om man i tilsynet er i besiddelse af de tilstrækkelige kompetencer i sådanne sager.

I byretten blev direktørerne straffet med fængsel i fem måneder, og Sparekassen Himmerland, nu Jutlander Bank, fik en bøde på fem millioner kroner.

/Ritzau/