Bævere gnaver sig til stor fremgang i Jylland

Antallet af bævere i Jylland er mangedoblet på 20 år. Hvis det fortsætter, skal arten måske reguleres.

Bestanden af bævere i Jylland er mangedoblet, siden de første bævere blev genudsat for 20 år siden i Vestjylland. Der blev genudsat 18 bævere i 1999, og bestanden er nu vokset til mellem 240 og 270 bævere.

Det viser en nyt notat fra Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet.

Bæveren var udbredt herhjemme indtil for 1000 år siden, da den uddøde. I Danmark og flere andre lande i Europa besluttede man at genudsætte bæveren, fordi den er med til at skabe levesteder for andre dyr og planter.

Der blev også genudsat bævere i Nordsjælland i 2009 til 2011. Her er bestanden vokset fra 23 til cirka 40 bævere. Men det er i Jylland, at arten har den største fremgang:

- Den estimerede bestandsudvikling i Jylland matcher de hurtigste vækstrater målt for reintroducerede bæverbestande i Centraleuropa, skriver forskerne fra Aarhus Universitet.

2:13
TV MIDTVEST 17. juni 2019: Find Fruedahl-Andersen får nu hjælp af Dansk Skovforening i kampen for at få erstatning for bæverskader.

De anslår, at bestanden at bæver i Jylland vil være dobbelt så stor som nu i 2030. Bæveren er fredet, og det er ulovligt at skyde den store gnaver eller på anden måde regulere den.

Men det kan måske ændre sig, hvis bestanden fortsætter med at vokse. Miljøstyrelsen forventer nemlig, at bæveren i Jylland opnår såkaldt gunstig bevaringsstatus senest i 2025.

- Når det sker, vil det efter en konkret vurdering være muligt at anvende mere vidtgående forvaltningstiltag i form af flytning eller regulering i Jylland, skriver Miljøstyrelsen på styrelsens hjemmeside.

Med regulering menes normalt aflivning af enkelte individer. Hos Danmarks Jægerforbund håber man på, at der på sigt kan indføres jagttid på bæver.

- Den forvaltning, der skal ske i forhold til bæveren, bør ikke ske via bureaukratisk regulering, men via regulær jagt, siger Torben Schulz Jensen, formand for jægerforbundets hjortevildtudvalg, til forbundets hjemmeside.

Det er i øvrigt ikke alle lodsejere, der er glade for bæverens indtog. I 2018 lagde en lodsejer sag an mod staten for at få kompensation for bæverskader på hans ejendom mellem Holstebro og Lemvig.

Find Andersen-Fruedahl, som han hedder, tabte dog sagen først ved Retten i Holstebro og efterfølgende ved Vestre Landsret.

/ritzau/

0:25
Her kan du se eller gense programmet ´Bæveren - elsket og hadet´.