Antallet af voldstilfælde i 2017 er det højeste siden 1995

Stigningen i antallet af anmeldelser om løsnede hjulbolte er med til at øge omfanget af voldsanmeldelser.

Ikke siden 1995 har der været så mange anmeldelser af tilfælde af vold, som i andet kvartal i år. Her blev der anmeldt 6462 tilfælde af vold. Det er en stigning på 12 procent siden første kvartal, hvor der blev anmeldt 5769 tilfælde.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, hvor der er taget højde for årstidsbestemte udsving.

Det er dermed det højeste antal anmeldelser, siden Danmarks Statistik begyndte at sæsonkorrigere tallet for anmeldelser i 1995.

Det er dog ikke vold mod privatpersoner, der bidrager til stigningen. Her er tallene nemlig faldet.

Stigningen skyldes derimod blandt andet, at der har været flere anmeldelser af vold mod personer, der arbejder i det offentlige. Det er personer som politimænd, socialrådgivere, fængselsbetjente og personer, der udfører social- og sundhedsarbejde.

Også de mange tilfælde af løsnede hjulbolte, der er blevet registreret hos politiet i juni, er med til at øge antallet af voldsanmeldelser. De været skyld i flere farlige situationer, som er blevet anmeldt som vold.

Også antallet af registrerede anmeldelser af voldtægt er steget. Her er der sket en stigning på 46 procent siden første kvartal.

Stigningen skal dog ses i sammenhæng med Rigspolitiets ændrede registreringspraksis og skal ikke nødvendigvis ses som et tegn på, at flere voldtægter anmeldes, oplyser Danmarks Statistik.

Til gengæld er antallet af andre forbrydelser faldet med 16 procent fra første til andet kvartal.

Her er der blandt andet tale om falsk vidneforklaring, forbrydelser vedrørende penge og bevismateriale og salg af narkotika.

På landsplan var der i andet kvartal af 2017 i alt 90.094 anmeldelser af straffelovsovertrædelser. Flest var der i København, som havde 19.695 anmeldelser. Her efter følger Aarhus med 6.688 og Odense med 3.264 anmeldelser.

I tabellen kan du se, hvor mange anmeldelser der har været i de midt- og vestjyske kommuner.

Antal anmeldelser om straffelovsovertrædelser i de midt- og vestjyske kommuner


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien 112.