Antallet af langtidsarbejdsløse eksploderer

På et år er køen af langtidsledige i Midt- og Vestjylland firedoblet.

I juni i år er der registreret 4.437 langtidsarbejdsløse mod 1.114 sidste år. Det viser en opgørelse, som Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har lavet for LO Ringkøbing Fjord.

Målt på personer, er den største stigning sket i Herning og Viborg, hvor antallet på et år er steget med henholdsvis 584 og 560 personer.

Forholdsmæssigt er Ringkøbing-Skjern dog værst ramt. Her er der i dag 499 langtidsarbejdsløse mod 88 for et år siden. Det svarer til en stigning på 468 procent.

Sådan ser det ud for de forskellige kommuner:

                         Antal 2009        Antal 2010     Ændring antal personer      Ændring i pct.

Herning                  160                      745                        584                               364Holstebro               136                      490                        354                               260Ikast-Brande          129                      453                        324                               251Lemvig                     49                      176                        127                               258Morsø                      60                       234                        174                               291Ringkøbing-Skjern  88                       499                        411                               468Skive                       111                     548                        437                               392Struer                      67                       198                        130                              194Thisted                    100                     322                        221                               221Viborg                     214                      774                       560                               261

i alt                         1.114                  4.437                      3.321                            298