Antallet af afgangselever i grundskolen falder

Antallet af elever i grundskolens 9. og 10 klasse er faldet med 6000 siden 2010. Det berører især de vestjyske kommuner.

Selvom der er stor forskel på, hvor antallet af elever i 9. og 10 klasse falder mest, så tegner en ny opgørelse fra Danmarks Statistik et billede af, at de vestjyske kommuners ungdomsuddannelser vil få svære ved at få fyldt årgangene i fremtiden.

Fra 2010 er antallet af elever i grundskolens 9. og 10. klasse faldet fra 109.400 til 103.000 i 2017. Det er elever, der netop står overfor at vælge ungdomsuddannelse. Og de største nedgange oplever man, måske ikke overraskende, i landkommunerne. 

- I kommuner, hvor antallet af afgangselever i grundskolen er faldet, er der alt andet lige også blevet færre unge mennesker, der potentielt kan søge ind på gymnasier og andre ungdomsuddannelser, siger Lene Riberholdt, fuldmægtig i Danmarks Statistik.

Mens der er blevet flere elever i 9. og 10. klasse i flere kommuner på Sjælland og i Midtjylland, er antallet af elever i 9. og 10. klasse faldet i flere kommuner langs den jyske vestkyst, på Fyn, Lolland, Falster og Bornholm. I Midt- og Vestjylland er det kun Silkeborg Kommune, der kan bryste sig af en fremgang i elevtallet. 

I de blå kommuner var antallet af elever i 9. og 10. klasse lavere i 2017 end i 2010. I de orange kommuner var elevtallet højere i 2017 end i 2010.
I de blå kommuner var antallet af elever i 9. og 10. klasse lavere i 2017 end i 2010. I de orange kommuner var elevtallet højere i 2017 end i 2010.
Foto: Danmarks Statistik

Fortsat lavt elevtal

Kigger man på tallene for 6-8. klasse, der kan give en indikation af udviklingen i fremtiden, så ser udviklingen ikke ud til at ændre sig. Men der er fortsat stor forskel fra kommune til kommune. 

I 40 kommuner er antallet af elever i 6.-8. klasse i gennemsnit lavere end antallet af elever i 9. klasse. I 56 kommuner er det omvendt og i to kommuner er antallet i 9. klasse det samme som gennemsnittet af de andre klassetrin.

- Tendensen her er mindre klar, men ligesom elevtallet i 9. og 10. klasse er faldet også størst i kommunerne langs den jyske vestkyst, så det ser alt andet lige ud til, at kommunerne i dette område også i fremtiden har udsigt til et faldende antal afgangselever fra grundskolen, siger Lene Riberholdt.

I de blå kommuner var antallet af elever i 6.-8. kl. i gennemsnit lavere end antallet af elever i 9. kl. i 2017. I de orange kommuner var det omvendt i 2017.
I de blå kommuner var antallet af elever i 6.-8. kl. i gennemsnit lavere end antallet af elever i 9. kl. i 2017. I de orange kommuner var det omvendt i 2017.
Foto: Danmarks Statistik