Alle midt og vestjyske legepladser er frie for gift

Region Midtjylland har sidste år gennemgået alle offentlige legepladser for jordforurening.

Børn kan roligt slå sig løs på de midt- og vestjyske legepladser. Regionen har i 2015 kontrolleret alle offentlige legepladser, så de er erklæret frie for jordforurening og dermed børnesikre. Region Midtjylland har tjekket, om legepladserne er frie for giftige stoffer i jorden som for eksempel tungmetaller og tjære.

Under gennemgangen af legepladserne i regionens 19 kommuner, fandt man ikke nogen forurenede legepladser i Midt- og Vestjylland. Kun én legeplads i Odder blev fundet lettere forurenet.

Dermed er alle legepladser erklæret giftfrie, selvom nogen af legepladserne måske er etableret på grunde, som tidligere har huset forurenende aktiviteter. Eksempelvis gartnerier, havne og olielagre.

Regionen betaler for at undersøge og fjerne forurening, der truer drikkevandet eller menneskers sundhed. Det kan være både i boliger, i børneinstitutioner og som her offentlige legepladser.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Miljø.