Akutte patienter i Vestjylland blandt de mest tilfredse

Patienterne på akutmodtagelserne i Herning, Holstebro og på Akutklinikken i Ringkøbing er de mest tilfredse med besøget i årlig patientundersøgelse.

Patienter der har været på besøg på akutmodtagelserne i Herning og Holstebro samt på Akutklinikken i Ringkøbing er de mest tilfredse, når man måler på den samlede tilfredshed med besøget, der skriver Region Midtjylland i en pressemeddelelse.

Det viser den årlige landsdækkende patientundersøgelse, som netop er udgivet for 3. år i træk. Og her er det særligt de spørgsmål, som handler om mødet med personalet og selve behandlingen, der får den højeste score.

I den modsatte ende af skalaen får spørgsmål om oplevelsen af ventetid den mindst positive score. Det er ikke nødvendigvis den reelle længde af ventetiden, der har betydning for tilfredsheden.

I stedet er det ofte oplevelsen af ventetid, der betyder noget. Desuden viser undersøgelsen, at patienterne er blevet mindre tilfredse med mulighederne for smertelindring samt mad og drikke, mens de venter i akutklinikken.

Undersøgelsen viser, at patientens tilfredshed med oplevelsen af ventetid har direkte betydning for den samlede vurdering af besøget, og Akutafdelingen vil fortsat have fokus på at forbedre oplevelsen af ventetid samtidig med, at der skal være fokus på mulighederne for smertelindring og mad og drikke i akutklinikken, lyder det fra en af de ledende oversygeplejerske.

- Først og fremmest er vi glade for, at patienterne som helhed er meget tilfredse med deres besøg. Oplevelsen af ventetid ligger naturligvis patienterne meget på sinde, og vi fortsætter arbejdet med at skabe forbedringer. Vi vil sørge for, at patienterne føler sig velinformerede om ventetid, både ved ankomsten og løbende under besøget. Og så er det vigtigt, at vi også husker at fortælle om årsagerne til ventetid. Desuden vil vi have særligt fokus på, at patienterne kan få dækket deres behov både for smertelindring og mad og drikke, mens de venter i akutklinikken, forklarer Mette Norup Frøjk fra Akutafdelingen i en pressemeddelelse.
 

Information og kontakt gør ventetiden nemmere
 

De patienter, som er utilfredse med oplevelsen af ventetid, angiver hyppigst manglende information om ventetiden som årsag i den landsdækkende undersøgelse, og det samme billede gør sig gældende på Akutmodtagelsen i Holstebro.

Derfor informerer personalet nu bl.a. løbende om ventetiden i venteværelset. Desuden får patienterne et tilbud om at blive ringet op, når det bliver deres tur, hvilket mange gerne tager imod. Tiltagene har givet gladere patienter, fortæller afdelingssygeplejerske Bente Graugaard Sørensen fra Akutmodtagelsen i Holstebro i en pressemeddelelse:

- Mange patienter er glade for at kunne lave noget andet i ventetiden end blot at sidde i venteværelset. Hvis der er lang ventetid, så kan vi f.eks. opfordre patienterne til at gå en tur. Vi kan også tilbyde, at de kan blive ringet op, når deres tur nærmer sig.

Birgit Hagen, som er medformand i hospitalets brugerråd og næstformand i regionens sundhedsbrugerråd, er glad for, at Akutafdelingen ikke blot lytter til, hvad patienterne efterlyser i forhold til ventetid, men også handler derefter:

- For mig viser det, at patienternes stemme er vigtig, og det er glædeligt at se, at personalet ikke kun lytter, men følger op med forbedringer på de områder, som patienterne efterspørger, fortæller Birgit Hagen i en pressemeddelelse.


Læs flere artikler fra Midt- og Vestjylland eller i kategorien Sundhed.